BLOGI

Virta vehreässä metsässä

 

Tule mukaani elämänvirtaan

Blogissani tuon meidän kaikkien pohdittavaksi oman elämän varrelta nousseita ajatuksia. Elämäni suuria mottoja on, että samaan virtaan ei voi astua kahta kertaa.

Tämä motto on lohduttanut minua useita kertoja. Elämäntilanteet muuttuvat, enkä todennäköisesti kohtaa juuri samanlaista elämäntilannetta uudestaan. Meillä on usein pelkona, että samat asiat tapahtuvat uudestaan. On lohduttavaa ymmärtää, että näin ei tule tapahtumaan. Uudet vastoinkäymiset ovat monella tavalla uudenlaisia. Toki voimme ottaa opiksi aiemmista kokemuksistamme.

Tule siis mukaan kommentoimaan ja jakamaan ajatuksiani. Kirjoituksissani pyrin tuomaan esiin uusia näkökulmia ja minua puhutelleita ammatillisia näkemyksiä. Kaikista tärkeintä on kuitenkin teidän kaikkien blogia seuraavien kommentit. Jokainen ajatus on arvokas.

 

tiistai, 31 touko 2016 11:15

Osaaminen, elinikäinen oppiminen

Tänään on juhlan aika, koska tulevaisuuden toivot ovat asettaneet kutreilleen ylioppilaslakit. Lakki on osoitus siitä, että oppi on mennyt perille. Suurin voimavaramme on osaaminen. Muutostahti on niin vauhdikas, että opit jäävät helposti jalkoihin. Näyttää siltä, että meidän tulee uudistaa osaamistamme ennakoivasti ja nähdä muutostarpeet. Tämä tarkoittaa elinikäistä oppimista.
keskiviikko, 04 touko 2016 21:26

Parisuhteen seksi

Parisuhteen alkuvaiheessa intohimo syntyy herkästi. Hyvä seksi itse asiassa vahvistaa tehokkaasti parin välistä tunnesidettä. Turvallinen tunneside ja tyydyttävä seksuaalisuus kulkevat käsi kädessä. Hyvä tunneside synnyttää loistavaa seksiä ja loistava seksi synnyttää emotionaalista yhteyttä. Hyvä seksi on olennainen osa onnellista parisuhdetta, mutta ei kuitenkaan kaikkein tärkein. Seksi on tavallisesti ensimmäinen asia, joka kärsii, kun parisuhde alkaa voida huonosti. Tunneyhteytemme turvallisuus määrää suhdettamme niin sängyssä kuin sen ulkopuolellakin.
keskiviikko, 04 touko 2016 20:59

Tunnekeskeinen pariterapia

Ongelmalliset parit voidaan tunnistaa jäykistä vuorovaikutuskuvioistaan ja voimakkaista kielteisistä tunteistaan. Parisuhteen kriiseissä turvaudutaan usein selviytymisstrategioihin, joita ovat taisteleminen, pakeneminen tai paikoilleen jähmettyminen. Parisuhteen tyypillisiä käyttäytymismalleja ovat ahdistunut takertuminen tai välimatkaa ottava välttäminen. Välttelevät kumppanit käyttäytyvät usein vihamielisesti, kuin toinen osapuoli osoittaa kaipaavansa tukea.
keskiviikko, 04 touko 2016 20:43

Tietoa seksuaalisuudesta

Seksuaalisuuteen kuuluu kyky kokea halua, kykyä kiihottua ja kykyä kokea nautintoa. Seksuaalisuuden suurin pulma on haluttomuus ja vaikeuden sovittaa yhteen parisuhteen osapuolten erilaiset halut tyydyttävällä tavalla. Naisilla on vaikeuksia kokea orgasmeja yhdynnöissä ja vaikeutta on toistuvasti kolmasosalla naisista. Miehillä noin kolmanneksella on vaikeuksia saavuttaa erektio ja vastaavasti viidesosalla naisista on vaikeuksia emättimen kostumisen kanssa. Nämä vaikeuden yleistyvät keski-iän ylittäneillä.
keskiviikko, 04 touko 2016 20:21

Seksuaalineuvonta

Asiakastyö on seksuaalisuuden alueella perustuu seksuaalikasvatukseen ja -neuvontaan. Seksuaalineuvonta on tiedon antamista eli vastaamista asiakkaiden esittämiin kysymyksiin. Suurinta osaa asiakkaista voidaan auttaa antamalla lupaa, tietoa ja joitakin ohjeita. Mikäli seksuaalineuvonnan työkalut eivät ole riittäviä, ohjataan asiakas seksuaaliterapiaan tarpeellisen tuen saamiseksi.
maanantai, 07 maaliskuu 2016 21:58

Voit vaikuttaa siihen, mitä korviesi välissä liikkuu

Elämää ei voi hallita. Sen sijaan voimme vaikuttaa siihen, mitä korviemme välissä tapahtuu. Ajattelemme päivittäin tuhansia ajatuksia ja joskus ajatuksemme riitelevät keskenään. Näin joudumme tekemään valintoja. Usein kuitenkin valitsemme meille tyypilliset tavat ajatella ja tuntea. Aivomme toistavat vanhoja, opittuja malleja.
torstai, 18 helmikuu 2016 08:49

Toimiva ja pitkä parisuhde

Jokainen meistä haaveilee toimivasta ja pitkäaikaisesta parisuhteesta. Parien on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin, sillä ne tukevat parisuhteen onnistumista. Parisuhteen säilyminen edellyttää rakastavien tekojen tekemistä.
tiistai, 26 tammikuu 2016 20:55

Sisäisen tyytyväisyyden avaimia

Onnellisuuden tavoittelu on meidän jokaisen elämän isoimpia päämääriä. Kulttuurissamme ihannoidaan onnellisuutta ja myönteistä ajattelua. Yleisesti ajatellaan, että sisäistä tyytyväisyyttä voi tavoitella seuraavilla avaimilla:
torstai, 21 tammikuu 2016 19:17

Lyhytterapia

Kestoltaan rajatuille, joustaville ja tehokkaille työskentelymalleille on kasvava tarve. Lyhyt työskentely riittää monessa tilanteessa sellaisenaan. Lyhyen työskentelyn perusajatus on, että saadaan alkuun jokin muutos, joka käynnistää muutosten sarjan. Lyhyet terapiat vaikuttavat pitkiä nopeammin, mutta pidempien terapioiden tulokset säilyvät paremmin pitkässä seurannassa. Lyhyessä työskentelyssä on realistista ajatella, että tavoitellaan muutosta johonkin tiettyyn rajattuun ongelmaan.
torstai, 21 tammikuu 2016 18:47

Tietoisen läsnäolon keinoja

Tietoisen läsnäolon kautta havahdumme huomaamaan aistiemme ja kehomme viestit. Kun olemme tietoisesti läsnä, havaitsemme kokemuksemme juuri sellaisina kuin ne ovat tällä hetkellä, tuomitsematta ja yrittämättä muuttaa niitä. On tärkeää, että suhtaudumme harjoitteluun kiinnostuneesti ja haluamme kehittää taitojamme ja huolehtia itsestä. Se on lempeää uteliaisuutta.
sunnuntai, 18 lokakuu 2015 16:01

Seksuaalisuuden puheeksiottaminen

Seksuaalisuus on alue, joka näyttää jäävän usein pois ihmisen kokonaisuudesta. Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat edelleen monille arkaluontoisia asioita. Työntekijät saattavat jäädä odottamaan, että asiakkaat itse ottavat asiat puheeksi ja jättävät näin vastuun heille. Ammatillisuus kuitenkin edellyttää, että työntekijä uskaltaa olla aloitteentekijä ja toimii näin luvan antajana seksuaalisuudesta puhumiseen. Asiakastyössä tulisi löytää luonteva tapa puhua seksuaalisuudesta ja löytää itselle sopiva käyttösanasto.
sunnuntai, 18 lokakuu 2015 15:47

Seksuaaliterapia

Olen laajentamassa osaamistani ja matkalla seksuaaliterapeutiksi. Seksuaaliterapiassa näyttää siltä, että terapiaprosessi näyttäytyy samanlaisena huolimatta erilaisista terapiasuuntauksista. Tärkeintä on kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti, jolloin myös seksuaalikysymykset tulevat työskentelyyn. Keskeisintä on toimiva vuorovaikutus työntekijän ja asiakkaan välillä sekä tietoisuus terapiaprosessin eri vaiheista.
maanantai, 17 elokuu 2015 16:12

Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo

Ihmissuhteiden vaikutus hyvinvoinnille on kiistaton. Ne koetaan tärkeinä onnellisuuden edistäjinä. Ihmissuhteet vahvistavat meitä ja pitävät toivoa yllä vaikeina aikoina. Hyvät ihmissuhteet ovat aina vastavuoroisia. Jokainen meistä voi edistää hyviä ihmissuhteita seuraavilla keinoilla:
maanantai, 22 kesäkuu 2015 17:34

Esimiestyön tavoitteellisuus

Esimiehen tulee rakentaa suunnitelma tulevaan. Yhdessä henkilökunnan kanssa hänen tulee luoda kuva: nykytilasta tulevaisuuteen. Sen perusta ovat yhteisesti jaetut arvot ja nykyiset vahvuudet.
maanantai, 22 kesäkuu 2015 16:38

Esimies kuuntelijana

Esimiehen yhdeksi keskeisin taito on kuunteleminen. Tämä voi tuntua itsestään selvältä asialta, mutta usein yksinkertaisimmat voivat osoittautua haasteellisiksi. Kuuntelemisen toteutumiseksi meidän pitäisi usein kuunnella enemmän ja puhua vähemmän.
sunnuntai, 21 kesäkuu 2015 23:27

Esimiehen tärpit

Esimiestyö on ensisijaisesti liiketoiminnan johtamista ihmisten kautta. Esimies selittää 50 – 70 prosenttia työpaikan ilmapiiristä ja tunneilmastosta. Ilmapiiri puolestaan selittää 20 – 30 prosenttia liiketoiminnan tuloksesta. Ei ole siis yhdentekevää, millainen on esimiehen johtamistyyli. On tärkeää, että jokainen esimies kirkastaa oman johtajuuden. Mikä on sinun luontainen tapasi olla johtaja?
perjantai, 12 kesäkuu 2015 16:34

Opi työskentelemään viisaasti

Nykyään työelämässä on tärkeää saavuttaa aikaansaamisen tunne, jota parhaimmillaan voi kuvata flow-tilana. Sen sijaan tekemättömät ja roikkuvat asiat sitovat meidän energiaa ja luovat stressiä. On siis tärkeää miettiä, miten käyttäisin aikani mahdollisimman tehokkaasti. Tähän olen kerännyt muutamia tehokkuuden menetelmiä, jotka puhuttelivat minua eniten.
perjantai, 12 kesäkuu 2015 15:24

Opitaan kalastamaan työssä

Viime aikoina olen perehtynyt uuteen virtaukseen LEAN. Se on tapa nähdä tehokkuus uudella tavalla. Siinä kiinnitetään huomiota aikaan, jossa tuote tai palvelu valmistuu (virtausaika). Siinä poistetaan odottelua, vaihtelua, virheitä, liikkeitä ja kaikkea muuta tarpeetonta. Tämä ajattelumalli voi olla osa työyhteisön kehittämistä.