Turrutammeko tunteemme välttelemällä tai kontrolloimalla?

Meillä on monta tapaa turruttaa tunteemme. Me voimme kiivaasti kamppailla tunteidemme kanssa ja yrittää kontrolloida niitä. Olemme voineet oppia välttämään niitä ns. kävelemällä niistä poispäin. Voi olla, että olemme oppineet sivuuttamaan tunteemme toisten miellyttämisen myötä. Tunteiden turruttamisesta on muodostunut vaikutusvaltaisnen este, kun pyrimme toteuttamaan arvojemme näköistä elämää. 

Koemme tunteet usein pelottavina, joten pelko ohjaa vahvasti valintojamme. Haluttomuus kohdata epämiellyttäviä tunteita johtaa myös haluttomuuteen toimia tarvittaessa niiden vastaisesti. Pahimmillaan elämä kapeutuu ja etäännymme yhä kauemmaksi siitä, mikä toisi mielekkyyttä ja merkitystä elämäämme. Tunteiden kohtaamisen kautta voimme opetella tekemään tärkeitä asioita, vaikka ne herättäisivät vaikeita ajatuksia ja tunteita. Ikävät tunteet ja itsemme kokeminen vialliseksi ovat ihmisyyteen kuuluvia luonnollisia ajatuksia ja tunteita, joita me kaikki kohtaamme. Jokainen meistä joutuu pettymään, kun tavoitteet eivät toteudu tai niiden saavuttaminen on vaikeaa. Näitä tunteita ei ole syytä eliminoida vaan ne pitäisi kohdata, sillä ne mahdollistavat arvojemme näköisen elämän toteutumisen. Omar Victor Diopin valokuva kuvaa hyvin elämänkirjoa, tunteiden moninaisuutta ja niiden tutkimisen kepeyttä. 

Mitä pidempään olen tehnyt psykoterapeutin työtä, sitä merkityksellisempänä näen tunteet. Epämiellyttävät tunteemme eivät estä meitä tekemästä arvoihin perustuvia valintoja vaan ne itse asiassa viitoittavat meille tietä. Niiden avulla osaamme suunnata, mihin meidän pitäisi kulkuamme jatkaa. Meidän on hyvä nähdä epämiellyttävät tuntemukset oppimiskokemuksina. Kun elämä opettaa, kannattaa sitä kuunnella tarkasti. Elämä ei ole ruusuilla tanssimista, mutta usein tuska opettaa riemua enemmän. 

Masentuneet ihmiset ovat usein luopuneet yrittämisestä. He ajattelevat, että heidän mahdollisuudet ovat menneet ja tyytyvät surkeaan osaansa. He eivät koe pystyvänsä muuttamaan osaansa ja lamaantuvat entisestään. Elämän muuttaminen ja tekemiseen ryhtyminen vaatii usein jämäkkyyttä ja tiukkaa päättäväisyyttä. Negatiiviset tunteet ovat lähde suivaantumiselle, sisuuntumiselle ja liikkeelle lähtemiselle. Negatiivinen tunne on monesti liikkeelle saava voima, jota ei pitäisi hukata. Tunteiden tukahduttaminen johtaa siihen, ettei elämämme muutu. On tärkeää käyttää tunteet hyödyksi, kanavoida ne voimavaraksi ja liikkeelle saavaksii voimaksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Joustava mieli Lääkkeiden vaikutus tunnetyöskentelyssä »

Jätä kommentti