Haitalliset skeemat

Skeemalla tarkoitetaan lapsuudessa rakentuneita haitallisia kokemus- ja toimintamalleja. Haitalliset skeemat syntyvät lapsuudessa, kun lapsen tunnetarpeita ei ole huolehdittu riittävästi. Lapselle, joka on saanut liian vähän emotionaalista huolenpitoa, ymmärrystä, ohjausta ja suojelua, kehittyy tunnevajetta kuvaava sopeutumista haittaava skeema, tunnelukko. Näin muodostuva vajavuuden ja vaille jäämisen skeemat. Vajavuuden skeemaa leimaavat häpeä ja arvottomuuden kokemus. Näiden paljastuminen tekee kipeää.

Usein haitalliset skeemat syntyvät vuorovaikutustilanteissa, jotka kehittävät traumatisoiva, epävakaa kasvuympäristö ja tunnetasolla kylmä ja etäinen perheyhteisö. Äärimmillään varhainen kokemus voi olla väkivallan näkeminen tai sen kohteeksi joutuminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö. Yleensä lapsuuden ajan skeemat kuvaavat sitä, millaiset tilanteet ja kokemukset ovat asiakkaalle erityisen hankalia. Tämä lapsuuden mieliala on jäänyt päälle, eikä siitä palaudu normaalisti. Haitalliset skeemat ja toimimattomat ajattelut tuovat vaikeuksia erityisesti ihmissuhteissa.

Tyypillisiä skeemoja ovat asiakkaan kokemus omasta vajavuudesta, tunnevajeesta ja ulkopuolisuudesta. Asiakkaan ajattelua ohjaavat yliyleistäminen ja lannistuneisuus. Skeemojen jäykkyys ja joustamattomuus ovat usein ongelma. Niiden muuttaminen on hidas ja työläs prosessi. Ensimmäinen vaihe on skeemojen tunnistaminen ja sitten edetään niiden näkemiseen uudessa valossa.

Tyypillisimpiä toimimattomia ja kärsimystä tuottavia käyttäytymis- ja kokemustapoja ovat uhrautuminen ja alistuminen. Näillä tavoilla asiakas ohittaa omat tarpeensa. Hoidon tavoitteena, että asiakkaan kurja olo vähenee ja syvempi persoonallisuuden muutos mahdollistuu. Terapian teho perustuu ennen muuta siihen, että terapeutti osittain pystyy korvaamaan vanhemmuutta asiakkaalle. Skeemat auttavat pitämään yllä jatkuvuutta, joten niiden muuttaminen on vaikeaa ja pelottavaa. Lapsuudessa skeemat ovat olleet toimivia, mutta aikuisuudessa ne haittaavat sopeutumista merkittävällä tavalla.

Skeemojen työstämisessä ei ole tarkoitus syyllistää vanhempia. Vanhemmilla on omat skeemat, jotka ovat auttaneet heitä selviytymään parhaalla mahdollisella tavalla. Työstämällä omia skeemoja asiakas voi ehkä ymmärtää vanhempien kamppailua, jota he ovat joutuneet käymään läpi. Tämä mahdollistaa vanhempien rajallisuuden havainnoin ja avaa mahdollisuuden anteeksi antamiseen. Kyseessä on usein sukupolvien ketju, josta on mahdollista irtautua omien skeemojen työstämisen kautta.  

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Skeematerapia Skeemamoodit »

Jätä kommentti