Sisäinen puhe

Sisäinen puhe on eräänlaista automaattista ajattelua. Automaattiset ajatukset ilmenevät usein itsestään erilaisissa tilanteissa. Me emme usein huomaa niiden vaikutusta. Ne ovat jokapäiväistä puhetta, jossa kuvaamme itsellemme, miten asiat ovat. Useimmiten huomaamme vain automaattisiin ajatuksiin liittyvät tunteet. Automaattiset ajatukset vaikuttavat merkittävästi käyttäytymiseemme, eikä niitä kyseenalaisteta. Sisäinen puhe on usein kielteistä. Ihmiset ovat uskomattoman tylyjä itselleen. 

Ehdottomia ajatuksia on hyvä muokata joustavammiksi niin, että ne palvelevat paremmin omaa selviytymistä hankalista tilanteista. Toimiva oman mielen hallinta ei ol jäykkäää ja ehdotonta pyrkimystä yksittäisten ajatusten, tunteiden tai reaktioiden hallintaa, vaan kykyä tarkastella niitä mielessään ja sietää niihin mahdolliseseti liittyvää epämieluisuutta. 

Joskus sisäinen puhe sisältää liikaa täydellisyyden tavoittelua. Silloin odotukset itseä ja muita kohtaan ovat korkeita. Mikäli odotuksest eivät täyty, johtaa se pettymykseen. Liialliset odotukset ja vaatimukset johtavat helposti huomion kiinnittymiseen negatiivisiin asioihin ja virheisiin. Mitä enemmän vaadit itseltäsi täydellisyyttä, sitä enemmän joudut kohtaamaan epäonnistumisia ja epäilys omasta arvosta kasvaa. 

Jätä kommentti