Yhdessä KOHTI huomista

Perheterapian tavoitteena on tutkia, ymmärtää ja hoitaa ongelmia, jotka liittyvät perheen vuorovaikutukseen.

Psykoterapiassa rohkaistaan perheen jäseniä ilmaisemaan omia ajatuksia ja tunteita. Samalla vahvistetaan perheenjäsenten kykyä toinen toisensa kuuntelemiseen ja kunnioittamiseen.

 

Perheen omat voimavarat

Perheterapiassa keskustellaan yksikön ja perheen välisistä suhteista heidän omia voimavarojaan hyödyntäen. Useimmiten keinoja löytyy perheeltä itseltään.

Perheterapia ja pariterapia niveltyvät luontevasti toisiinsa.

Perheterapia kuuluu Kelan tukemiin hoitomuotoihin.

 

 

 

 

img_3912-00126.jpg