Etiikka psykoterapiassa

Asioita voidaan tarkastella sekä käytännön että teorian näkökulmasta. Teorian merkitys on siinä, että sen avulla asioita voi yksinkertaistaa. Yksinkertaistaminen avaa uusia näkökulmia nähdä asioita. Asioiden näkeminen etiikan näkökulmasta on avartava tapa tarkastella ihmisten tekemiä  TEKOJA. Jokaisen teon takana on nippu erilaisia AIKOMUKSIA. Ne ovat tekijän teon taustalla vaikuttavia asioita. Mikä on ollut teon tarkoitus? Aikomuksia joudutaan usein arvaamaan.

Teon toteutumisesta seuraa SEURAAMUKSIA. Teon seuraamusta tutkitaan oikeutuksen näkökulmasta. Onko teolla ollut oikeutus? Onko teko hyväksyttävä? Teolla on voinut aiheutua vahinkoa, joka on voinut olla vakavakin. Pelkkä mielipaha ei useinkaan riitä vahingoksi. Vahinko on oikeudetta tapahtuva intressien estäminen. Joskus teot voivat olla vahingollisia, mutta ne eivät tapahdu oikeudetta. Tällainen teko voi olla esimerkiksi avioero. Se on usein vahingollinen teko, mutta tekijällä on siihen oikeutus. Meidän yhteiskunnallisen näkemyksen mukaan jokaisella on oikeus päättää omasta parisuhteestaan.

Tästä teoreettisesta näkökulmasta katsoen on hyvä huomioida tekojen motiiveja, oikeutusta ja seurauksia. On hyvä arvioida, onko aikomusten tautalla luotettavaa tietoa? Rikkooko teko jonkun oikeuksia? Millä tavalla tekojen eettisyyden arviointi vaikuttaa tekoihini tulevaisuudessa? Onko minun syytä uudelleenarvioida toimintaani?

Jätä kommentti