Kiintymyssuhde parisuhteessa

Ihminen on elettyjen ihmissuhteidensa summa ja erityisesti varhaiset vuorovaikutussuhteet ovat merkityksellisiä. Ne pitkälle määrittelevät meidän myöhempiä ihmissuhteita. Turvallinen tunneyhteys ja vastavuoroisuus rakentavat perustan kaikille suhteillemme. Ihmisen psyykkinen minä muotoutuu suhteessa toiseen ihmiseen eli vuorovaikutuksessa, joka on vastavuoroinen. Vuorovaikutus on ikään kuin tanssi, jonka askeliin vaikuttavat molemmat 

Tärkeän ihmissuhteen rikkoutuminen tai uhka katkeamisesta tuntuu kaiken ikäisistä pelottavalta tai pahalta. Aikuinenkin kaipaa kiintymyssuhdetta, jonka parisuhde tarjoaa. Lapsuudessa aiheutuneet kiintymyssuhdehaavat kaipaavat tulla hoivatuiksi ja rakastetuiksi aikuiselämän intiimisuhteessa. Aikuisiän parisuhde tarjoaa myös uuden mahdollisuuden. Parisuhteessa tunteiden ja tarpeiden ilmaisu vuorottelevat tasa-arvoisesti kumppanien kesken. Turvallinen riippuvuus ja turvallinen erillisyys muodostavat todellisen kohtaamisen mahdollisuuden. On tärkeää, että pari voi ilmaista toisilleen tunteitaan ja tarpeitaan avoimesti itseään paljastaen. Kyky jakaa omaa sisintään ja haavoittuvuuttaan tarpeineen ja tunteineen on merkittävä tekijä tunneyhteyden kehittymisessä. Parisuhde on mahdollisuus, jossa turvattomankin kiintymyssuhteen kokeneet kumppanit voivat saada uusia merkityksellisiä muotoja.

Seksuaalisen tyytyväisyyden tiedetään olevan voimakkaasti sidoksissa yleiseen tyytyväisyyteen parisuhteessa. Seksuaalista tyytyväisyyttä parisuhteessa edistävät erityisesti pariskunnan kommunikaatiokyvyt. Lisäksi tiedetään, että turvaton kiintymyssuhdetyyli korreloi voimakkaasti seksuaalisten ongelmien, ihmissuhdevaikeuksien ja heikomman fyysisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin kanssa. Onnellisimmillaan parisuhteessa yhdistyvät syvä eroottinen kiintymys, keskinäinen luottamus, turvallisuudentunne, toinen toisensa ymmärtäminen ja kokemusten keskinäinen jakaminen. Turvallisesti kiinnittynyt pari kykenee säilyttämään emotionaalisen yhteyden toiseen seksin aikana. Tarvittaessa he tunnistavat yhteyden katkeamisen ja kykenevät korjaamaan katkenneen tunneyhteyden nopeasti.

 

 

 

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Kiintymyssuhde Uskottomuus »

Jätä kommentti