Ratkaisukeskeinen lähestymistapa

Psykoterapia KOHTI tarjoaa psykoterapiaa ja työnohjausta, jotka perustuvat ratkaisukeskeiseen ajattelu- ja työtapaan. Lähestymistapa on myönteinen ja asiakasta kunnioittava.

Lähtökohtana asiakkaan omat tavoitteet

Asiakkaiden omilla toiveilla ja tavoitteilla on keskeinen merkitys. Psykoterapia sisältää luovia ratkaisuja, voimavarojen huomioimista sekä edistymisen huomioivaa yhteistyötä. Psykoterapeutti auttaa asiakasta löytämään uusia tapoja tarkastella omaa elämäänsä ja toimintaansa.

Omat voimavarat käyttöön

Psykoterapian pääpaino on ratkaisujen löytämisessä ja tarkoitus on löytää voimavarat ja mahdollisuudet, joita meissä jokaisessa on. Toivon luominen ihmisen elämään on avain arjessa selviytymiseen. Psykoterapia perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen.

sinivuokot9417216001.jpg