Osaaminen, elinikäinen oppiminen

Tänään on juhlan aika, koska tulevaisuuden toivot ovat asettaneet kutreilleen ylioppilaslakit. Lakki on osoitus siitä, että oppi on mennyt perille. Suurin voimavaramme on osaaminen. Muutostahti on niin vauhdikas, että opit jäävät helposti jalkoihin. Näyttää siltä, että meidän tulee uudistaa osaamistamme ennakoivasti ja nähdä muutostarpeet. Tämä tarkoittaa elinikäistä oppimista.

Luovuus on tärkeää. Luovuuden toteutumisen kannalta ei ole keskeistä tehdä täydellistä työtä vaan siirtyä joustavampaan ja luovempaan tapaan. Osaaminen edellyttää kykyä tuntea intohimoa, flow. Intohimon lisäksi se on luovuutta ja aloitteellisuutta. Innovaatiot ovat uusien ajatusten tekemistä käyttökelposiksi eli uusien ajatusten jalostamista. Positiivinen mieliala vaikuttaa voimakkaasti luovuuteen. Hyvällä tuulella olevat ihmiset ovat muita joustavampia ja omaperäisempiä ja kykenevät paremmin yhdistämään asioita. 

Nykyään työelämässä tarvitaan kykyä nähdä ydintehtävät ja keskeistä on toteuttaa niitä yhteistyössä. Meidän tulee nähdä toimintamme osaksi suurempaa kokonaisuutta. Tämä tarkoittaa uudenlaisia näkökulmia ja ongelmaratkaisutapoja. Se on jatkuvaa toiminnan reflektointia, arviointia ja ainutlaatuisten visioiden näkemistä. Uudet tiedot ja taidot syntyvät usein vastakkainasetteluista ja näkemyseroista. Tehtävään liittyvät ristiriidat edistävät luovuutta. Sen sijaan henkilöiden väliset ristiriidat ovat haitaksi luovuudelle. Asiat voivat siis riidellä, mutta eivät ihmiset. Parhaita käytäntöjä on sitkeästi etsittävä ja kun niitä löytyy, on ne jaettava kaikille.

On tärkeää, että ihmiset ovat innostuneita ja uskovat ajatuksiinsa. Tulevaisuudessa arvostetaan jatkuvaa uudistumista ja kokeilujen tekemistä. Tarvitaan siis tietoa ja taitoa sekä ihmisten keskinäistä yhteistoimintaa. Onnea ylioppilaille!

 

 

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Parisuhteen seksi HOT Terapia - havainto, valinta ja toiminta »

Jätä kommentti