Puolustaminen

Puolustaminen on tärkeää. Aina uhka turvallisuutta vastaan käynnistää puolustautumisreaktion. Ensimmäiseksi otamme käyttöön aktiivisen puolustautumisen, joka on joko taistelu tai pako. Aktiivisella puolustatumisella on se merkitys, että sen avulla voidaan hankkia korvaavia kokemuksia. Ihminen pystyy asettamaan rajoja ja reviirin. On tärkeää olla oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa.

Jos ihminen ei pysty puolustautumaan tai selviytymään, tulee lopulta automaattinen reaktio eli energian säästäminen. Se on lamaantumista tai alivireyttä. Yleensä alistumisella on emotionaalinen merkitys ja suojaava vaikutus. Alistuminen on viimeinen suojakeino silloin, kun ihminen ei pysty aggressivisesti puolustautumaan tai pakenemaan. Emotionaalinen traumatisoituminen liittyy aina jollakin tavalla kuoleman vaaraan.

Jätä kommentti