Skeematerapia

Skeematerapia on integratiivinen hoitomalli, joka yhdistää kognitiivisia, behavioraalisia, kokemuksellisia ja vuorovaikutuksellisia työtapoja. Näistä neljästä osatekijästä työskentelyn keskipisteitä ovat kognitiivinen ja kokemuksellinen eli emotionaalinen.

Skeematerapian keskeisiä käsitteitä ovat varhaiset haitalliset skeemat, selviytymiskeinot ja skeemamoodit. Kaikkia näitä käsitteitä tullaan käsittelemään tiivisti seuraavissa blogeissani. Erilaisia skeemoja on 18 ja ne ovat ryhmiteltävissä laajemmiksi aihepiireiksi. Skeemat aihepiireittäin ovat:

  • Irrallisuus ja hylkääminen
  • Heikentynyt autonomia ja alisuoriutumien
  • Heikentyneet rajat
  • Muut - suuntautuneisuus
  • Ylivarovaisuus ja estyneisyys

Skeemat aktivoituvat tilanteissa, jotka muistuttavat niitä lapsuuden olosuhteita, joissa skeema on kehittynyt. Asiakkaat kertovat usein joutuvansa näissä tilanteissa täysin tunteen valtaan ja vietäviksi. Mikään ei tunnu rauhoittavan heitä sillä hetkellä eikä heidän kokemansa psyykkinen tuska lievene. Skeemat aktivoituvat ja tulevat näkyviksi merkittävissä ihmissuhteissa kuten parisuhteessa. Skeemat vaikuttavat juuri siihen, miten ihminen ajattelee, tuntee ja toimii suhteessa toisiin ihmisiin.

Skeematerapia pyrkii hahmottamaan, mitkä skeemat tai skeemamoodit ovat asiakkaalle tyypillisiä ja millaisia selviytymiskeinoja hän käyttää. Tunnistustyössä voidaan käyttää apuna mielikuvatyöskentelyä.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Pitkittynyt masennus Haitalliset skeemat »

Jätä kommentti