Lääkkeiden vaikutus tunnetyöskentelyssä

Edellisessä blogissa olen kuvannut, kuinka tärkeää tunteiden kohtaaminen on niiden turruttamisen sijaan. Yhtenä tunteiden turruttamisen muotona voidaan pitää lääkkeiden tunteita tasaavaa vaikutusta. Kuitenkin useimmille potilaille lääkkeet mahdollistavat ponnistelut hyvän elämän rakentamiseksi. 

Käypähoitosuositusten mukaiset tutkimustulokset osoittavat, että masennuksen lääkehoito paransi psykoterapeuttisen hoidon tehoa merkittävästi. Uskon,että lääkehoidon vaikutuksella toimintakyvyn palauttamiseksi on merkittävä rooli. Psykoterapeuttinen työskentely edellyttää, että potilaalla on kykyä tarkastella sisäistä maailmaansa, ajatuksiaan, tunteitaan ja erilaisia uskomuksiaan. Tämä kaikki vaatii itsereflektointia. Saman lähteen mukaan psykoterapeuttisen hoidon todettiin kohtalaisesti lisäävän hoidon tehoa puhtaaseen lääkehoitoon verrattuna. On selkeästi näytetty toteen, että lääkehoidon ja psykoterapian yhdistelmähoidon teho on suurin. Tutkimusasetelmat ovat haastavia, sillä hoidot ovat hyvin yksilöllisiä ja vertailtavuus on vaikeaa. 

Loppupäätelmänä on, että lääkehoidon psykoterapiaan tuoma lisähyöty on todellinen. Potilaalle sopivan lääkehoidon löytyminen on kuitenkin haaste, sillä monilla lääkkeillä on sivuvaikutuksia ja pahimmillaan sivuvaikutukset voivat olla toimintakykyä lamaannuttavia. Sopivan lääkehoiton löytyminen edellyttää tiivistä lääkärin ja potilaan välistä yhteistyö, mitä ei ole usein yksinkertaista järjestää. Lääkehoidon todistetuista hyödyistä huolimatta pidän merkittävänä, että myös tunteiden aitoa kokemista pidetään tärkeänä. Psykoterapiassa pyritään tunteiden aitoon kohtaamiseen, sillä tunteet ovat tärkeä työkalu ja elämänsuunnan näyttäjä. Psykoterapiassa kuljetaan yhdessä potilaan kanssa kohti haastavia tilanteita, eikä niistä poispäin. Kulkekaamme siis turvallisin mielin kohti elämän karikoita ja löytäkäämme yhdessä keinoja seilata elämän myrkyissä.  

Jätä kommentti