KOHTI hyvää huomista

KOHTI Psykoterapia tarjoaa apua kriiseissä ja kuormittavissa elämäntilanteissa. Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen kuntoutusmuoto, jossa tavoitteellisen ja ohjatun keskustelun avulla parannetaan asiakkaan hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa.

 

KOHTI Psykoterapia tarjoaa useita hoitomuotoja

 

Miksi psykoterapiaan?

Tavallisimmat psykoterapiaan hakeutumisen syyt ovat ahdistus, masennus ja pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. Psykoterapian myötä potilas oppii ymmärtämään itseään paremmin ja tulemaan tietoiseksi haitallisista toimintatavoista. Psykoterapia pyrkii asiakkaan psyyken eheyttämiseen vapauttamalla hänen voimansa, työstämällä ristiriitoja ja mahdollistaen uudenlaisia valintoja.   

 

Kenelle hoito on tarkoitettu?

Asiakkaaksi voivat tulla nuoret ja aikuiset. Vastaanotolle voi tulla yksin, pariskuntana tai perheenä.  Psykoterapia hoitomuotona edellyttää asiakkaan omaa motivaatiota ja halua oppia ymmärtämään omaa toimintaa ja kokemuksia vuorovaikutuksessa psykoterapeutin kanssa.


Miten hoito toteutetaan?

Ensimmäisellä käynnillä tehdään yhdessä tilanteeseen sopiva hoitosuunnitelma. Psykoterapia suunnitellaan yksilöllisesti, joten istuntojen kesto, tiheys ja työmenetelmät vaihtelevat.

 

Kuinka kauan psykoterapia kestää?

Psykoterapian kesto voi vaihdella muutamasta tapaamisesta pitkäkestoisempaan yhteistyöhön. Useimmiten terapia kestää puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Istuntoja on tavanomaisesti kerran viikossa. Hoitosuunnitelmaa voidaan terapian kuluessa vielä tarkentaa. Psykoterapia suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti yhdessä hänen kanssaan ja tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti.


Tukeeko Kela?

Tarjoamistamme hoitomuodoista yksilö-, pari- ja perheterapian hoitomaksuihin on mahdollista hakea tukea Kelan kautta.

Lue lisää Kelan tuesta.

 

 

7473p300001.jpg