KOHTI tasapainoa

Psyykkisiin oireisiin kannattaa hakea apua heti, kun ne alkavat häiritä arkea ja hyvinvointia. Tilanteesta riippuen hoidon kesto vaihtelee muutamasta tapaamiskerrasta pidempiin hoitosuhteisiin.

 

Lyhytterapia

Psykoterapia voi olla lyhytaikaista. Lyhytterapialla voidaan auttaa lukkiutuneissa elämäntilanteissa keskustelemalla ja havannoimalla elämäntilannetta psykoterapeutin kanssa. Tavoitteena on nähdä omia voimavaroja ja löytää keinoja olon helpottamiseksi. Jo muutama tapaamiskerta voi avata ajatuslukkoja ja helpottaa valintojen tekemistä.  

 

Kriisiterapia

Kriisiterapiaa annetaan akuuttiin, yllättävään ja elämää horjuttavan tilanteen purkuun. Terapian painopisteenä on vaikeiden ja ahdistavien tunnistaminen ja nimeäminen sekä traumaattisten kokemusten työstäminen ja sulauttaminen. Kriisiterapian tavoitteena on elämän tasapainottuminen.

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan yhdessä, kuinka voin olla avuksi!

img_385624.jpg