BLOGI

Virta vehreässä metsässä

 

Tule mukaani elämänvirtaan

Blogissani tuon meidän kaikkien pohdittavaksi oman elämän varrelta nousseita ajatuksia. Elämäni suuria mottoja on, että samaan virtaan ei voi astua kahta kertaa.

Tämä motto on lohduttanut minua useita kertoja. Elämäntilanteet muuttuvat, enkä todennäköisesti kohtaa juuri samanlaista elämäntilannetta uudestaan. Meillä on usein pelkona, että samat asiat tapahtuvat uudestaan. On lohduttavaa ymmärtää, että näin ei tule tapahtumaan. Uudet vastoinkäymiset ovat monella tavalla uudenlaisia. Toki voimme ottaa opiksi aiemmista kokemuksistamme.

Tule siis mukaan kommentoimaan ja jakamaan ajatuksiani. Kirjoituksissani pyrin tuomaan esiin uusia näkökulmia ja minua puhutelleita ammatillisia näkemyksiä. Kaikista tärkeintä on kuitenkin teidän kaikkien blogia seuraavien kommentit. Jokainen ajatus on arvokas.

 

perjantai, 10 syyskuu 2021 11:19

Tunnetaitojen pikaopas

Psykoterapiassa käsitellään tunteita, jotta ne eivät patoutuisi sisällemme tai vaihtoehtoisesti vyöryisi ylitsemme hallitsemattomasti. Tässä oppaassa pyrin konkreettisesti opastamaan, mitä tunteiden käsittely tarkoittaa. Monet meistä eivät ole tulleet tuetuiksi tunteiden äärellä ollessamme lapsia, joten tunnetaidot eivät ole päässeet kehittymään. On siis hyvin ymmärrettävää, että aikuinen voi olla tunteidensa kanssa kovin avuton ja keinoton. Monet asiat ovat onneksi opittavissa vielä aikuisena.
perjantai, 26 maaliskuu 2021 08:54

Tietoinen hengittäminen

Uskon vakaasti kehon ja mielen yhteyteen. Tietoinen hengittäminen on keskeisesti yhteydessä kehotietoisuuteen, hyväksyvään läsnäoloon ja terapeuttiseen työskentelyyn. Tietoisen hengittämisen avulla opettelemme olemaan läsnä itsessämme ja tuntemuksissamme. Läsnä oleminen tarkoittaa kehotietoista, hyväksyvää läsnäoloa ja itsensä kuuntelemista. Hengitys on automaattisen hermoston ylläpitämä toiminto, jota aivot valvovat. Hengitämme automaattisesti, eikä meidän tarvitse sitä ajatella. Me osaamme kuitenkin hallita hengitystä tietoisesti. Avainasemassa on vagushermo, josta olen aiemmissa blogeissani kirjoittanut. Vagushermo säätelee parasympaattista hermostoamme monin tavoin. Voimme rauhoittaa vagushermoa hengittämällä rauhallisen sisäänhengityksen ja pitkän, hitaan uloshengityksen tahdissa. Meidän on opeteltava hallitsemaan hengitystä rauhoittaaksemme vagushermoa ja voidaksemme paremmin.
perjantai, 26 maaliskuu 2021 08:54

EFT-tapping: kohtaa ja hyväksy itsesi

EFT:n avulla puretaan tunnekuormaa akupisteiden naputtelun avulla. Naputtelun avulla pyritään mielen ja kehon rauhoittamiseen. EFT on naputtelua, johon on liitetty suora puhe. Naputtelupuhe koostuu voimalauseista, joiden tavoitteena on tyynnyttää kehon hälytystä eli alarm-tilaa. Tavoitteena on viestittää mielelle ja keholle, että vaara on ohi eikä aiempi reaktio ole enää tarpeen. Tapahtuman muisto ja opetus säilyvät, mutta muiston uhkaava tunnelataus on poissa.
lauantai, 20 maaliskuu 2021 21:34

Skeematerapian toimiva aikuinen

Aiemmassa blogissa käsitelty skeematerapian sisäinen lapsi nivoutuu kiinteästi yhteen käsiteltävänä olevan toimivan aikuisen kanssa. Aikuisessa iässäkin haavoittunut sisäinen lapsi kaipaa toimivan ja terveen aikuisen kohtaamista. Lämmin kohtaaminen auttaa antamaan sisäiselle lapsellemme sitä, mitä hän kaipaa. Se on usein turvaa ja hyväksyntää. Se toteutuu aikuisen lämpimänä kohtaamisena ja varmana läsnäolona. Turvan ja hyväksynnän kautta sisäinen lapsi alkaa luottamaan ja avautumaan aikuiselle. Toimiva aikuinen toimii kuten vastuullinen vanhempi eli antaa lapsen loistaa ja elää ilman liiallista vastuuta.
lauantai, 20 maaliskuu 2021 20:53

Skeematerapian sisäinen lapsi

Kuva kertoo hyvin tunnelukkojen synnystä ja niiden toteutumisesta. Kuva kertoo, kuinka sisäinen lapsi on vangittuna rakenteiden sisällä. Sisäinen lapsi on mallien eli kehikon vankina. Mallit eli tunnelukot estävät lasta saamasta sitä, mitä hän kipeiten tarvitsisi. Tunnelukot tiivistävät kaikki merkittävät elämänkokemukset lapsuudesta alkaen. Ne ovat lapsuudessa opittuja haitallisia kokemisen tapoja. Ne johtavat usein toistuviin vaikeuksiin ihmissuhteissa.
lauantai, 19 joulukuu 2020 16:38

Joulun ajan rauhaa!

Pandemia on koetellut meitä lähes koko vuoden. Viime jouluna emme olisi mitenkään voineet kuvitella, että olemme tässä tilanteessa vuoden 2020 aikana. Suositusten ja ohjeiden mukaan meidän pitäisi nyt hiljentyä yksityiseen jouluun, joka voi olla monella tavalla erilainen kuin aiemmin. Tämä joulu voi kuitenkin antaa meille mahdollisuuden keskittyä nykyhetkeen, tässä hetkessä olemiseen. Voi olla, että meidän mieli haluaisi olla jossakin aivan muualla. Usein tämä hetki ei ole kyllin hyvä. Joulun aikaan voimme keskittyä nykyhetkeen. Me voimme harjoitella kykyä olla täydellisesti siellä missä olemmekin. Onnettomissa tilanteissa meillä on kolme mahdollisuutta toimia: voimme vetäytyä tilanteesta, muuttaa sitä tai hyväksyä sen.
lauantai, 12 joulukuu 2020 19:45

Elämän rajallisuus

Sairastuminen johtaa meidän ajatukset elämän rajallisuuteen ja kuoleman mahdollisuuteen. Jokainen meistä on elävä olento, jonka elämällä on alku ja loppu. Tämä on yksi elämän tosiasioista. Tavallisessa arjessa rajallisuus ei kuitenkaan tule ensimmäisenä mieleen. Se onkin hyvä asia. Arki vaatii yleensä keskittymistä elämään, ei kuolemaan. Elämän rajallisuuden kohtaaminen voi olla tuskallinen ja raskas kokemus. Psykoterapia työskentelyssä elämän rajallisuutta käytetään usein työkaluna. Sen avulla pyritään etsimään tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Elämän polulla ihmisen olisi hyvä tiedostaa, mitkä asiat ovat hänen elämässään tärkeitä ja arvokkaita. Mitä asioita haluamme arkeemme lisää ja mitä haluamme mahdollisesti vähentää tai poistaa? Psykoterapiassa voimme kirjoittaa muistopuheita itsellemme, järjestää omia hautajaisia tai muuten muistella oman elämämme kulkua tai toivottavaa etenemistä. Kohtaamalla kuoleman ja elämän rajallisuuden voi löytää kullan arvoisia asioita.
lauantai, 12 joulukuu 2020 19:43

Hyvä lapsuus ja suotuisa kasvuympäristö

Lapsen tärkein kokemusten välittäjä ja suodattaja on perhe. Aikuisten tapaa toimia vanhempina ohjaavat omat kasvukokemukset, näkemys omasta kyvykkyydestä kasvattajana ja lähipiiriltä saatu tuki. Lapsen persoonallisuudella ja temperamentilla on myös vaikutuksensa. Lapsi tarvitsee kehittyäkseen vastavuoroista vuorovaikutusta, joka on säännöllistä, pitkäkestoista ja muuttuu ajan myötä aiempaa vaativammaksi. Lapsen ja vanhemman vuorovaikutus on aina vastavuoroista. Vanhemmat eivät ainoastaan vaikuta lapsen käyttäytymiseen vaan lapsen käyttäytyminen vaikuttaa myös vanhempiin. Lapsen läheiset voivat tukea lapsen itsearvostusta ja myönteisiä toimintatapoja, sillä ne vahvistavat lapsen kykyä selviytyä elämän haasteista. Merkittävin lapsen kehitystä suojaava tekijä ovat läheiset ihmissuhteet. Tärkeintä on, että lapsella on edes yksi turvallinen aikuinen, jonka puoleen hän voi kääntyä ongelmissaan.
lauantai, 03 lokakuu 2020 12:07

Tietoisuustaito mukanasi elämän kadulla

Palaamme vielä Van Goghin taiteen äärelle. Katu-teoksen koti on Ateneumin taidemuseossa. Teos kuvaa pienen maalaiskaupungin katunäkymää. Vanhat rakennukset sijoittuvat ylös rinnettä kiipeävän kadun molemmille puolille. Kiviaitojen ja rakennusten muodot ovat aaltoilevia ja ne tuntuvat ikään kuin kasvavan maasta. Kuvaus voisi ilmentää elämää sen moninaisuutta, vaihtelevuutta ja kasvua. Teos on mestarin viimeisiä maalauksia ja se päätyi Ateneumiin, kun Antellin valtuuskunta osti teoksen vuonna 1903. Lähdemme tutkimaan tietoisuutta elämän kadulla.
lauantai, 03 lokakuu 2020 11:09

Lyhyt läsnäoloharjoitus virran äärellä

Mieli voi luoda sanojen ja ajatusten vankilan, josta voi kuitenkin vapautua. Me luomme vankilan ja kärsimystä kielteisillä toiminnoilllamme. Ihmisellä on tapana kiinnittyä elämän kielteiseen sisältöön. Me murehdimme ja vatvomme asioita. Vertaileminen on myrkkyä mielelle, sillä sen kautta arvioimme itseämme jatkuvasti. Tämä kaikki johtaa siihen, että vieraannumme itselle tärkeistä arvoista. Hyvinvointimme kannalta läsnäolon taito on ehkä merkityksellisin asia. Mitä paremmin osaamme elää tässä hetkessä, sen enemmän vapaudumme menneisyyden taakoista ja tulevaisuuden murehtimisesta. Tässä hetkessä eläminen vapauttaa meidät taakoista ja juuri sen takia taitoa kannattaa ja pitää harjoitella. Siinäkin asiassa sinnikkyys palkitaan. Ohessa on lyhyt opastus virta harjoitukseen.
lauantai, 19 syyskuu 2020 12:48

Asioiden lykkääminen

Asioiden lykkääminen eli prokrastinaatio on yleinen ilmiö. Meistä jokainen tunnistaa sen ja se on yleisinhimillinen tapa toimia. Esimerkiksi kotitöiden aloittamista tulee usein lykättyä ja siirrettyä myöhemmäksi. Emme saa aloitettua tehtävän tekemistä, vaikka se olisi meille tärkeää ja näin pitäisi toimia. Lievänä ja ohimenevänä ilmiönä lykkääminen on tuttu asia kaikille. Asioiden lykkäämistä aletaan nimittää prokrastinaatioksi, kun lykkääminen lisää stressiä ja ahdistusta. Ihminen siis selvästi kärsii asiasta. Ilmiöllä on myös tapana vahvistua, sillä vitkuttelun jälkeen kynnys aloittamiselle nousee entisestään. Asioiden lykkäämisen erottaa laiskuudesta se, ettei laiskuus herätä kärsimystä.
lauantai, 19 syyskuu 2020 12:48

Psyyken kehityshistoria pähkinänkuoressa

Kuvan teoksen on piirtänyt maalaustaiteen mestari Vincent van Gogh 1880-luvulla. Tällä kertaa minulla oli mahdollisuus tutustua hänen tuotantoon ihan kotimaassa. Vincentin ura kesti vain kymmenen vuotta ja sinä aikana hän teki yli 1000 piirustusta ja lähes 900 maalausta. Ensimmäisten vuosien aikana hän keskittyi lähinnä piirtämiseen pitkälti ilman ammatillista ohjausta. Hänen maalaukset ovat arvostettuja ja rakastettuja maailmalla. Niistä kuuluisimpia ovat Auringonkukkia, Öinen yökahvila ja vehnäpeltoaiheiset teokset.
lauantai, 11 heinäkuu 2020 11:16

Keinoja parisuhteen arkistumista vastaan

Oheinen sarjakuva pysäytti minua miettimään parisuhteen sudenkuoppia. Nalkutus on varmasti yksi niistä, mutta yhtä merkittävä on suhteen väljehtyminen. Nalkutuksen kanssa kamppalevat pariskunnat voivat lukea aiempia blogejani myönteisestä ja negatiivisesta ajattelusta. Tämän tekstin liitteen äärelle on hyvä pysähtyä kaikkien parisuhteessa elävien tai siitä haaveilevien. Parisuhteen väljehtyminen on parisuhdelaiskuutta. Se on laiskuutta nähdä vaivaa oman parisuhteen eteen. Tunne parisuhteen onnellisuudesta jää usein vajaaksi, mikäli toinen ei eväänsä väräytä.
lauantai, 11 heinäkuu 2020 09:57

Työhön tylsistyminen voi olla umpikuja

Aiemmin on puhuttu paljon burnoutista työssä, mutta nyt rinnalle on tullut uusi termi BOREOUT. Se on tylsistymistä työssä niin, että työstä on kadonnut terä. Työstä on hävinnyt motivaatio ja into, joten ihminen ei pysty tarttumaan asioihin. Työ tuntuu vastenmieliseltä ja tympeältä. Työn tekemisestä on tullut rutiinia, jossa ei ole tunnetta mukana. Tylsistyminen voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista, mutta siitä on joka tapauksessa mahdollisuus löytää tie ulos. Työelämään kuuluvat lyhyet tylsistymisen hetket, eivätkä ne ole haitallisia. Pitkäkestoiselle tylsistyminen on asia, johon täytyy puuttua.
maanantai, 06 heinäkuu 2020 13:08

Negatiivinen ajattelu jumittaa meidät

Edellisessä blogissani kirjoitin myönteisestä ajattelusta. Tällä kertaa tarkastellaan negatiivista ajattelua ja sen vaikutuksia. Negatiivinen ajatttelu on meissä kaikissa luonnostaan. Se on taito, jota meidän ei tarvitse harjoitella. Perusluonteemme perusteella meidät määritellään optimisteiksi tai pessimisteiksi. Kun tarkastelemme suhtautumistapaamme elämää kohtaan voimme havaita, että optimismi tai pessimismi valtaa alaa. Ne voimme valita, kumpi vetää pidemmän korren elämässämme.
torstai, 18 kesäkuu 2020 18:22

Bongaa hyvä

Keskiyön juhlana eli juhannuksena on mitä parhain hetki huomata hyvä. Meille on ominaista havaita huolen aiheet, mutta hyvin asioiden suhteen meidän on tehtävä työtä. Myönteisten asioiden huomaaminen edellyttää tietoista pysähtymistä hetken äärelle. Hyvän huomaamme parhaiten asettamalla nenällemme hyvän linssit. Hyvän hetket ovat yleensä hiljaisia ja ohi kiitäviä tuokioita.
maanantai, 11 touko 2020 21:00

Luonnon lumo

Vuosien ajan sain nauttia lähellä kotiani kulkevasta metsäpolusta, joka on nimeltään talvitie. Polkua ympäröi uskomaton vehreys, vanhat puut kasvoivat sammalpeitteessä ja äänettömyyden täytti linnunlaulu. Metsästä oli tullut palautumiseni lempipaikka. Myrskyt kaatoivat puuvanhuksia ja lopulta metsä oli uusittava. Sen oli uusiuduttuva kuten meidän ihmisten on usein terapiaprosessin aikana. Haikealla mielellä minun oli seurattava, kuinka metsä muutti muotoaan. Tänä keväänä on kuitenkin aika luoda uutta kasvua ja ryhtyä istuttamaan taimia. Pyrimme luomaan monipuolisen metsän joka varmasti on 50 vuoden kuluttua yhtä ainutlaatuinen kuin edeltäjänsä. Sitä ennen saamme seurata metsän uudistumista ja kasvuprosessia.
lauantai, 28 maaliskuu 2020 21:43

Koronalento ja laskeutuminen elämään sen jälkeen

Korona on pysähdyttänyt meidät ja välttämätön on rajannut meidän elämää. Autoa ajaessani mietin, mitä erityistä ja lohduttavaa sanottavaa minulla voisi olla tähän maailmaan. Kysymykseen oli vaikea vastata. Lukiessani Maaret Kallion kirjoittamaa metaforaa lentokonematkasta, huomasin sen kuvaavan hyvin nykytilannetta. Haluan siis jakaa sen teidän kanssanne, sillä se ansaitsee tulla luetuksi. https://www.hs.fi/blogi/lujastilempea/art-2000006450726.html
Sivu 1 / 4