BLOGI

Virta vehreässä metsässä

 

Tule mukaani elämänvirtaan

Blogissani tuon meidän kaikkien pohdittavaksi oman elämän varrelta nousseita ajatuksia. Elämäni suuria mottoja on, että samaan virtaan ei voi astua kahta kertaa.

Tämä motto on lohduttanut minua useita kertoja. Elämäntilanteet muuttuvat, enkä todennäköisesti kohtaa juuri samanlaista elämäntilannetta uudestaan. Meillä on usein pelkona, että samat asiat tapahtuvat uudestaan. On lohduttavaa ymmärtää, että näin ei tule tapahtumaan. Uudet vastoinkäymiset ovat monella tavalla uudenlaisia. Toki voimme ottaa opiksi aiemmista kokemuksistamme.

Tule siis mukaan kommentoimaan ja jakamaan ajatuksiani. Kirjoituksissani pyrin tuomaan esiin uusia näkökulmia ja minua puhutelleita ammatillisia näkemyksiä. Kaikista tärkeintä on kuitenkin teidän kaikkien blogia seuraavien kommentit. Jokainen ajatus on arvokas.

 

sunnuntai, 07 touko 2023 11:19

Uteliaisuus

Meillä on jo lapsuudesta asti taipumus lähteä tutkimaan maailmaa. Lapset ovat luonnostaan uteliaita, mutta jostain syystä uteliaisuus vähenee iän myötä. Monet meistä haluavat käyttää uteliaisuudesta myönteisimpiä sanavalintoja kuten kiinnostus tai mielenkiinto. Uteliaisuus on keskeinen mielen voimavara, sillä se pitää mielen virkeänä ja avartaa ajattelua. Uteliaisuus voi olla myös vahingollista, mikäli siitä puuttuu myötätunto tai sillä ei ole hyvää tarkoitusta. Uteliaisuuden rinnalle tarvitaan ehdottomasti myötätuntoa, jotta me uskallamme katsoa tuntemattomaan.
sunnuntai, 26 maaliskuu 2023 17:54

Resilienssi, sopeutumis- ja toipumiskyky

Resilienssi tarkoittaa sopeutumis- ja toipumiskykyä ihmisen kohdatessa elämän vastoinkäymisiä kuten onnettomuuksia, sairauksia, läheisen tai työpaikan menettämistä sekä muita voimakasta stressiä aiheuttavia tilanteita. Se merkitsee eräänlaista takaisin kimpoamista vaikeista kokemuksista. Resilienssi on monimutkainen ilmiö ja meidät toipumiskyvyt vaihtelevat ominaisuuksiemme ja kohtaamiemme tilanteiden mukaan. Resilienssi on kyky, jota voi vahvistaa. Edellisessä blogissani kuvasin anteeksiannon merkityksellisyyttä ja se liittyy kiinteästi myös toipumiskykyyn. Suhtautumistavalla menneisyyteemme on keskeinen merkitys. Voimme suhtautua menneisyyteemme kiitollisuudella ja anteeksiannolla. Nämä suhtautumistavat lisäävät meidän kykyä toipua vaikeissa elämäntilanteissa.
sunnuntai, 26 maaliskuu 2023 16:52

Parantava anteeksianto

Ihmissuhteet ovat monimutkaisia ja luovat usein pahaa mieltä. Jokainen meistä kokee välillä ilkeitä sanoja ja kurjia tekoja. Tämän päivän blogini kumpuaa henkilökohtaisen elämän kokemuksestani ja toivottavasti siitä on hyötyä myös lukijoilleni. Mielestäni ystäväni on tulkinnut tilanteen ja sanomiseni aivan toisin kuin olin alunperin tarkoittanut. Olen yrittänyt monin tavoin pyytää anteeksi, mutta hän ei ole ollut siihen valmis. Väärinymmärräykset olisi syytä ilmaista ja käsitellä heti. Näin tapahtuukin usein silloin, kun olemme ns. vahvalla hetkellä ja uskallamme tarttua asiaan ja kertoa mielemme pahoittumisesta.
sunnuntai, 18 joulukuu 2022 12:04

Mielipaikka

Mielemme ollessa kuormittunut ja halutessamme päästä hetkeksi irti ja rauhoittumaan, on mielikuvaharjoittelu yksi mahdollisuus. Yksi metodeista on matka mielipaikkaan. Paikkaan, jossa saamme olla rauhassa, voimme ottaa rennosti ja rauhoittua. Tärkeintä on, että sinulla on mielipaikassasi hyvä ja rento olla. Luonnolla on usein rauhoittava vaikutus meihin, mutta mielipaikkasi voi olla mikä tahansa.
lauantai, 08 lokakuu 2022 20:23

Onnellisuushormonien metsästys

Oheinen kuva on Turun taidemuseossa esillä olevasta taiteilija Greta Hällfors-Sipilän näyttelystä. Se ansaitsi paikkansa tässä blogissa, sillä se edustaa monipuolisuutta, runsautta ja värikkyyttä. Ne ovat ominaisuukisia, joista onnellinen elämä usein koostuu. Onnellisuushormonit vaikuttavat, mikäli ne pannaan hyrisemään. Tässä blogissa käymme tiiviisti läpi hyvinvointiamme lisääviä tekijöitä.
lauantai, 01 lokakuu 2022 22:34

Onnellisuus hormonit

Onnellisuushormonit dopamiini, serotoniini, oksitosiini ja endorfiini vastaavat onnellisuudestamme. Ne ovat aivojen välittäjäaineita, joiden tuotanto käynnistyy tietyissä tilanteissa. Ne kulkevat meissä kaikkialle selkäytimestä aivojen hermosoluihin. Mielialat ovat kemiaa ja juuri hormonit ovat keskiössä tuottaen meille hyvää mieltä. Hormonit pyrkivät kertomaan meille, mistä onnellisuus on tehty. Seuraavaksi käyn läpi eri hormonit.
lauantai, 18 kesäkuu 2022 16:57

Voima- ja vahvistuslauseet

Voima- tai vahvistuslauseet ovat merkittävässä roolissa mielen hallinnassa ja ajatusten muokkauksessa. Niiden avulla annamme itsellemme ohjeita ja suunnan alitajuiselle mielellemme. Mielemme seuraa niitä ja tekee lauseista pikku hiljaa totta. On hyvä suunnitella lauseita valmiiksi. Niitä voi kirjoittaa erilaisille korteille, jotta ne ovat meidän käytettävissä koko ajan. On hyvä tehdä lauseista napakoita, helposti muistettavia jai ulkoa opeteltavia. Lauseita on hyvä toistaa usein päivän mittaan, jotta ne jättäisivät jälkensä ja painuisivat mieleemme.
lauantai, 18 kesäkuu 2022 16:53

Mielen hallinta

Mielen hiljentämistä pidän lähes tärkeimpänä opeteltavana taitona psykoterapiassa. Sen avulla pysäytetään mielessä liikkuvia ajatuksia, jotka ovat usein negatiivisia ja aiheuttavat mielipahaa ja ahdistusta. Kun huomaamme, että ajattelemme negatiivisesti missä tahansa tilanteessa, meidän tulee sanoa lujasti hiljaa itseksemme tai ääneen: STOP tai LOPETA.
torstai, 26 touko 2022 12:38

Lääkkeiden vaikutus tunnetyöskentelyssä

Edellisessä blogissa olen kuvannut, kuinka tärkeää tunteiden kohtaaminen on niiden turruttamisen sijaan. Yhtenä tunteiden turruttamisen muotona voidaan pitää lääkkeiden tunteita tasaavaa vaikutusta. Kuitenkin useimmille potilaille lääkkeet mahdollistavat ponnistelut hyvän elämän rakentamiseksi.
torstai, 26 touko 2022 11:34

Turrutammeko tunteemme välttelemällä tai kontrolloimalla?

Meillä on monta tapaa turruttaa tunteemme. Me voimme kiivaasti kamppailla tunteidemme kanssa ja yrittää kontrolloida niitä. Olemme voineet oppia välttämään niitä ns. kävelemällä niistä poispäin. Voi olla, että olemme oppineet sivuuttamaan tunteemme toisten miellyttämisen myötä. Tunteiden turruttamisesta on muodostunut vaikutusvaltaisnen este, kun pyrimme toteuttamaan arvojemme näköistä elämää.
torstai, 26 touko 2022 10:18

Joustava mieli

Psykoterapian keskeisenä tavoitteena on rakentaa joustavaa mieltä. Psykologinen joustavuus kertoo siitä, että voimme tehdä itsellemme merkityksellisen teon epävarmuuden tunteesta huolimatta. Terapiassa tavoitellaan psyykkisen jäykkyyden vähentämistä ja joustavuuden lisäämistä. Nykytaiteilija Omar Victor Diopin Turun taidemuseossa esillä ollut valokuva kuvaa hyvin joustavaa mielenmaisemaa. Hänen keskeinen työväline on omakuva, jossa päähenkilönä esintyy taiteilija itse.
torstai, 26 touko 2022 10:05

Itsetunnon tavoittelu

Me tavoittelemme hyvää itsetuntoa. Se on tulosta vanhempien hyväksyvistä katseista, kannustuksesta, mahdollisuuksien antamisesta, huolenpidosta ja rohkaisusta. Lapsuudessamme olemme kokeneet olevamme rakastettuja, arvokkaita ja merkityksellisiä. Kodin perintönä saamme itsearvostuksen, joka vie meitä eteenpäin elämässä.
torstai, 26 touko 2022 09:22

Miellyttäminen

Monessa meissä asuu miellyttäjä, joka siirtää omat tarpeensa sivuun toisten tarpeiden tieltä. Miellyttäjän minuus ei ole kovin vahvasti rakentunut. Miellyttäjän on vaikea kieltäytyä ja puolustaa omia rajojaan. Miellyttäjän kodin perintö on voinut sisältää traumoja, vanhempien addiktiota, köyhyyttä tai muita elämän vaikeuksia. Jo lapsena hän on tajunnut, että omat tunteet voi tukahduttaa ja tekemällä toisten tahdon mukaan on toimivin tapa reagoida. Miellyttäjän elämän päähenkilö ei ole hän itse vaan muut. Miellyttäjä on koko ajan huolissaan, pärjääkö hän ja mitä hänestä ajatelllaan.
lauantai, 18 joulukuu 2021 11:49

TUNNELMIA TURUSTA

Joulun tunnelmaan virittäytyminen toteutuu meillä jokaisella omalla tavallamme, mutta me voimme myös muokata, rikastuttaa ja monipuolistaa omia tapojamme. Mikä tänä vuonna on tuntunut sopivalta juuri sinulle? Mistä asioista saat rakennettua joulutunnelman? Mitä joulutunnelma sinulle merkitsee? Mitä se sisältää? Näiden asioiden selvittäminen on mielen tutkimisen paikka kuten elämä muutenkin. Olkaamme terveellä tavalla uteliaita elämää kohtaan. Tänä vuonna itselleni musiikki on ollut keskeinen elementti kuten monena vuotena aiemminkin.
lauantai, 18 joulukuu 2021 11:43

Yksinäisyys

Tulevat pyhät voivat nostaa esiin yksinäisyyden tunteen. Yksinäisyyden tunne on korostunut korona-aikana. Yksinäisyys on tunne siitä, että jokin itselle tarpeellinen ihmissuhde puuttuu elämästä. Se on kokemus siitä, että tarve jollekin erityiselle yhteydelle ja vuorovaikutukselle ei toteudu.
lauantai, 18 joulukuu 2021 11:37

Läheisriippuvuus

Läheisriippuvuudessa yksinjäämisen pelko hallitsee niin, että oma hyvinvointi jää kakkoseksi. Ykkösprioriteetti on pitää parisuhde pystyssä ja muut tarpeet jäävät sivuun. Läheisriippuvuus on monin tavoin hyvin inhimillinen riippuvuus, sillä on täysin normaalia pelätä hylätyksi tulemista. Ihmisillä on inhimillinen tarve olla rakastettuja ja hyväksyttäjä. Näissä tarpeissa ei ole mitään väärää.
perjantai, 10 syyskuu 2021 11:19

Tunnetaitojen pikaopas

Psykoterapiassa käsitellään tunteita, jotta ne eivät patoutuisi sisällemme tai vaihtoehtoisesti vyöryisi ylitsemme hallitsemattomasti. Tässä oppaassa pyrin konkreettisesti opastamaan, mitä tunteiden käsittely tarkoittaa. Monet meistä eivät ole tulleet tuetuiksi tunteiden äärellä ollessamme lapsia, joten tunnetaidot eivät ole päässeet kehittymään. On siis hyvin ymmärrettävää, että aikuinen voi olla tunteidensa kanssa kovin avuton ja keinoton. Monet asiat ovat onneksi opittavissa vielä aikuisena.
perjantai, 26 maaliskuu 2021 08:54

Tietoinen hengittäminen

Uskon vakaasti kehon ja mielen yhteyteen. Tietoinen hengittäminen on keskeisesti yhteydessä kehotietoisuuteen, hyväksyvään läsnäoloon ja terapeuttiseen työskentelyyn. Tietoisen hengittämisen avulla opettelemme olemaan läsnä itsessämme ja tuntemuksissamme. Läsnä oleminen tarkoittaa kehotietoista, hyväksyvää läsnäoloa ja itsensä kuuntelemista. Hengitys on automaattisen hermoston ylläpitämä toiminto, jota aivot valvovat. Hengitämme automaattisesti, eikä meidän tarvitse sitä ajatella. Me osaamme kuitenkin hallita hengitystä tietoisesti. Avainasemassa on vagushermo, josta olen aiemmissa blogeissani kirjoittanut. Vagushermo säätelee parasympaattista hermostoamme monin tavoin. Voimme rauhoittaa vagushermoa hengittämällä rauhallisen sisäänhengityksen ja pitkän, hitaan uloshengityksen tahdissa. Meidän on opeteltava hallitsemaan hengitystä rauhoittaaksemme vagushermoa ja voidaksemme paremmin.