BLOGI

Virta vehreässä metsässä

 

Tule mukaani elämänvirtaan

Blogissani tuon meidän kaikkien pohdittavaksi oman elämän varrelta nousseita ajatuksia. Elämäni suuria mottoja on, että samaan virtaan ei voi astua kahta kertaa.

Tämä motto on lohduttanut minua useita kertoja. Elämäntilanteet muuttuvat, enkä todennäköisesti kohtaa juuri samanlaista elämäntilannetta uudestaan. Meillä on usein pelkona, että samat asiat tapahtuvat uudestaan. On lohduttavaa ymmärtää, että näin ei tule tapahtumaan. Uudet vastoinkäymiset ovat monella tavalla uudenlaisia. Toki voimme ottaa opiksi aiemmista kokemuksistamme.

Tule siis mukaan kommentoimaan ja jakamaan ajatuksiani. Kirjoituksissani pyrin tuomaan esiin uusia näkökulmia ja minua puhutelleita ammatillisia näkemyksiä. Kaikista tärkeintä on kuitenkin teidän kaikkien blogia seuraavien kommentit. Jokainen ajatus on arvokas.

 

lauantai, 18 kesäkuu 2022 16:57

Voima- ja vahvistuslauseet

Voima- tai vahvistuslauseet ovat merkittävässä roolissa mielen hallinnassa ja ajatusten muokkauksessa. Niiden avulla annamme itsellemme ohjeita, suunnan alitajuiselle mielellemme seurata niitä ja tehdä lauseista totta. On hyvä suunnitella lauseita valmiiksi. Niitä voi kirjoittaa erilaisille korteille, jotta ne ovat meidän käytettävissä koko ajan. On hyvä tehdä lauseista napakoita, helposti muistettavia jai ulkoa opeteltavia. Lauseita on hyvä toistaa usein päivän mittaan, jotta ne jättäisivät jälkensä ja painuisivat mieleemme.
lauantai, 18 kesäkuu 2022 16:53

Mielen hallinta

Mielen hiljentämistä pidän lähes tärkeimpänä opeteltavana taitona psykoterapiassa. Sen avulla pysäytetään mielessä liikkuvia ajatuksia, jotka ovat usein negatiivisia ja aiheuttavat mielipahaa ja ahdistusta. Kun huomaamme, että ajattelemme negatiivisesti missä tahansa tilanteessa, meidän tulee sanoa lujasti hiljaa itseksemme tai ääneen: STOP tai LOPETA.
torstai, 26 touko 2022 12:38

Lääkkeiden vaikutus tunnetyöskentelyssä

Edellisessä blogissa olen kuvannut, kuinka tärkeää tunteiden kohtaaminen on niiden turruttamisen sijaan. Yhtenä tunteiden turruttamisen muotona voidaan pitää lääkkeiden tunteita tasaavaa vaikutusta. Kuitenkin useimmille potilaille lääkkeet mahdollistavat ponnistelut hyvän elämän rakentamiseksi.
torstai, 26 touko 2022 11:34

Turrutammeko tunteemme välttelemällä tai kontrolloimalla?

Meillä on monta tapaa turruttaa tunteemme. Me voimme kiivaasti kamppailla tunteidemme kanssa ja yrittää kontrolloida niitä. Olemme voineet oppia välttämään niitä ns. kävelemällä niistä poispäin. Voi olla, että olemme oppineet sivuuttamaan tunteemme toisten miellyttämisen myötä. Tunteiden turruttamisesta on muodostunut vaikutusvaltaisnen este, kun pyrimme toteuttamaan arvojemme näköistä elämää.
torstai, 26 touko 2022 10:18

Joustava mieli

Psykoterapian keskeisenä tavoitteena on rakentaa joustavaa mieltä. Psykologinen joustavuus kertoo siitä, että voimme tehdä itsellemme merkityksellisen teon epävarmuuden tunteesta huolimatta. Terapiassa tavoitellaan psyykkisen jäykkyyden vähentämistä ja joustavuuden lisäämistä. Nykytaiteilija Omar Victor Diopin Turun taidemuseossa esillä ollut valokuva kuvaa hyvin joustavaa mielenmaisemaa. Hänen keskeinen työväline on omakuva, jossa päähenkilönä esintyy taiteilija itse.
torstai, 26 touko 2022 10:05

Itsetunnon tavoittelu

Me tavoittelemme hyvää itsetuntoa. Se on tulosta vanhempien hyväksyvistä katseista, kannustuksesta, mahdollisuuksien antamisesta, huolenpidosta ja rohkaisusta. Lapsuudessamme olemme kokeneet olevamme rakastettuja, arvokkaita ja merkityksellisiä. Kodin perintönä saamme itsearvostuksen, joka vie meitä eteenpäin elämässä.
torstai, 26 touko 2022 09:22

Miellyttäminen

Monessa meissä asuu miellyttäjä, joka siirtää omat tarpeensa sivuun toisten tarpeiden tieltä. Miellyttäjän minuus ei ole kovin vahvasti rakentunut. Miellyttäjän on vaikea kieltäytyä ja puolustaa omia rajojaan. Miellyttäjän kodin perintö on voinut sisältää traumoja, vanhempien addiktiota, köyhyyttä tai muita elämän vaikeuksia. Jo lapsena hän on tajunnut, että omat tunteet voi tukahduttaa ja tekemällä toisten tahdon mukaan on toimivin tapa reagoida. Miellyttäjän elämän päähenkilö ei ole hän itse vaan muut. Miellyttäjä on koko ajan huolissaan, pärjääkö hän ja mitä hänestä ajatelllaan.
lauantai, 18 joulukuu 2021 11:49

TUNNELMIA TURUSTA

Joulun tunnelmaan virittäytyminen toteutuu meillä jokaisella omalla tavallamme, mutta me voimme myös muokata, rikastuttaa ja monipuolistaa omia tapojamme. Mikä tänä vuonna on tuntunut sopivalta juuri sinulle? Mistä asioista saat rakennettua joulutunnelman? Mitä joulutunnelma sinulle merkitsee? Mitä se sisältää? Näiden asioiden selvittäminen on mielen tutkimisen paikka kuten elämä muutenkin. Olkaamme terveellä tavalla uteliaita elämää kohtaan. Tänä vuonna itselleni musiikki on ollut keskeinen elementti kuten monena vuotena aiemminkin.
lauantai, 18 joulukuu 2021 11:43

Yksinäisyys

Tulevat pyhät voivat nostaa esiin yksinäisyyden tunteen. Yksinäisyyden tunne on korostunut korona-aikana. Yksinäisyys on tunne siitä, että jokin itselle tarpeellinen ihmissuhde puuttuu elämästä. Se on kokemus siitä, että tarve jollekin erityiselle yhteydelle ja vuorovaikutukselle ei toteudu.
lauantai, 18 joulukuu 2021 11:37

Läheisriippuvuus

Läheisriippuvuudessa yksinjäämisen pelko hallitsee niin, että oma hyvinvointi jää kakkoseksi. Ykkösprioriteetti on pitää parisuhde pystyssä ja muut tarpeet jäävät sivuun. Läheisriippuvuus on monin tavoin hyvin inhimillinen riippuvuus, sillä on täysin normaalia pelätä hylätyksi tulemista. Ihmisillä on inhimillinen tarve olla rakastettuja ja hyväksyttäjä. Näissä tarpeissa ei ole mitään väärää.
perjantai, 10 syyskuu 2021 11:19

Tunnetaitojen pikaopas

Psykoterapiassa käsitellään tunteita, jotta ne eivät patoutuisi sisällemme tai vaihtoehtoisesti vyöryisi ylitsemme hallitsemattomasti. Tässä oppaassa pyrin konkreettisesti opastamaan, mitä tunteiden käsittely tarkoittaa. Monet meistä eivät ole tulleet tuetuiksi tunteiden äärellä ollessamme lapsia, joten tunnetaidot eivät ole päässeet kehittymään. On siis hyvin ymmärrettävää, että aikuinen voi olla tunteidensa kanssa kovin avuton ja keinoton. Monet asiat ovat onneksi opittavissa vielä aikuisena.
perjantai, 26 maaliskuu 2021 08:54

Tietoinen hengittäminen

Uskon vakaasti kehon ja mielen yhteyteen. Tietoinen hengittäminen on keskeisesti yhteydessä kehotietoisuuteen, hyväksyvään läsnäoloon ja terapeuttiseen työskentelyyn. Tietoisen hengittämisen avulla opettelemme olemaan läsnä itsessämme ja tuntemuksissamme. Läsnä oleminen tarkoittaa kehotietoista, hyväksyvää läsnäoloa ja itsensä kuuntelemista. Hengitys on automaattisen hermoston ylläpitämä toiminto, jota aivot valvovat. Hengitämme automaattisesti, eikä meidän tarvitse sitä ajatella. Me osaamme kuitenkin hallita hengitystä tietoisesti. Avainasemassa on vagushermo, josta olen aiemmissa blogeissani kirjoittanut. Vagushermo säätelee parasympaattista hermostoamme monin tavoin. Voimme rauhoittaa vagushermoa hengittämällä rauhallisen sisäänhengityksen ja pitkän, hitaan uloshengityksen tahdissa. Meidän on opeteltava hallitsemaan hengitystä rauhoittaaksemme vagushermoa ja voidaksemme paremmin.
perjantai, 26 maaliskuu 2021 08:54

EFT-tapping: kohtaa ja hyväksy itsesi

EFT:n avulla puretaan tunnekuormaa akupisteiden naputtelun avulla. Naputtelun avulla pyritään mielen ja kehon rauhoittamiseen. EFT on naputtelua, johon on liitetty suora puhe. Naputtelupuhe koostuu voimalauseista, joiden tavoitteena on tyynnyttää kehon hälytystä eli alarm-tilaa. Tavoitteena on viestittää mielelle ja keholle, että vaara on ohi eikä aiempi reaktio ole enää tarpeen. Tapahtuman muisto ja opetus säilyvät, mutta muiston uhkaava tunnelataus on poissa.
lauantai, 20 maaliskuu 2021 21:34

Skeematerapian toimiva aikuinen

Aiemmassa blogissa käsitelty skeematerapian sisäinen lapsi nivoutuu kiinteästi yhteen käsiteltävänä olevan toimivan aikuisen kanssa. Aikuisessa iässäkin haavoittunut sisäinen lapsi kaipaa toimivan ja terveen aikuisen kohtaamista. Lämmin kohtaaminen auttaa antamaan sisäiselle lapsellemme sitä, mitä hän kaipaa. Se on usein turvaa ja hyväksyntää. Se toteutuu aikuisen lämpimänä kohtaamisena ja varmana läsnäolona. Turvan ja hyväksynnän kautta sisäinen lapsi alkaa luottamaan ja avautumaan aikuiselle. Toimiva aikuinen toimii kuten vastuullinen vanhempi eli antaa lapsen loistaa ja elää ilman liiallista vastuuta.
lauantai, 20 maaliskuu 2021 20:53

Skeematerapian sisäinen lapsi

Kuva kertoo hyvin tunnelukkojen synnystä ja niiden toteutumisesta. Kuva kertoo, kuinka sisäinen lapsi on vangittuna rakenteiden sisällä. Sisäinen lapsi on mallien eli kehikon vankina. Mallit eli tunnelukot estävät lasta saamasta sitä, mitä hän kipeiten tarvitsisi. Tunnelukot tiivistävät kaikki merkittävät elämänkokemukset lapsuudesta alkaen. Ne ovat lapsuudessa opittuja haitallisia kokemisen tapoja. Ne johtavat usein toistuviin vaikeuksiin ihmissuhteissa.
lauantai, 19 joulukuu 2020 16:38

Joulun ajan rauhaa!

Pandemia on koetellut meitä lähes koko vuoden. Viime jouluna emme olisi mitenkään voineet kuvitella, että olemme tässä tilanteessa vuoden 2020 aikana. Suositusten ja ohjeiden mukaan meidän pitäisi nyt hiljentyä yksityiseen jouluun, joka voi olla monella tavalla erilainen kuin aiemmin. Tämä joulu voi kuitenkin antaa meille mahdollisuuden keskittyä nykyhetkeen, tässä hetkessä olemiseen. Voi olla, että meidän mieli haluaisi olla jossakin aivan muualla. Usein tämä hetki ei ole kyllin hyvä. Joulun aikaan voimme keskittyä nykyhetkeen. Me voimme harjoitella kykyä olla täydellisesti siellä missä olemmekin. Onnettomissa tilanteissa meillä on kolme mahdollisuutta toimia: voimme vetäytyä tilanteesta, muuttaa sitä tai hyväksyä sen.
lauantai, 12 joulukuu 2020 19:45

Elämän rajallisuus

Sairastuminen johtaa meidän ajatukset elämän rajallisuuteen ja kuoleman mahdollisuuteen. Jokainen meistä on elävä olento, jonka elämällä on alku ja loppu. Tämä on yksi elämän tosiasioista. Tavallisessa arjessa rajallisuus ei kuitenkaan tule ensimmäisenä mieleen. Se onkin hyvä asia. Arki vaatii yleensä keskittymistä elämään, ei kuolemaan. Elämän rajallisuuden kohtaaminen voi olla tuskallinen ja raskas kokemus. Psykoterapia työskentelyssä elämän rajallisuutta käytetään usein työkaluna. Sen avulla pyritään etsimään tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Elämän polulla ihmisen olisi hyvä tiedostaa, mitkä asiat ovat hänen elämässään tärkeitä ja arvokkaita. Mitä asioita haluamme arkeemme lisää ja mitä haluamme mahdollisesti vähentää tai poistaa? Psykoterapiassa voimme kirjoittaa muistopuheita itsellemme, järjestää omia hautajaisia tai muuten muistella oman elämämme kulkua tai toivottavaa etenemistä. Kohtaamalla kuoleman ja elämän rajallisuuden voi löytää kullan arvoisia asioita.
lauantai, 12 joulukuu 2020 19:43

Hyvä lapsuus ja suotuisa kasvuympäristö

Lapsen tärkein kokemusten välittäjä ja suodattaja on perhe. Aikuisten tapaa toimia vanhempina ohjaavat omat kasvukokemukset, näkemys omasta kyvykkyydestä kasvattajana ja lähipiiriltä saatu tuki. Lapsen persoonallisuudella ja temperamentilla on myös vaikutuksensa. Lapsi tarvitsee kehittyäkseen vastavuoroista vuorovaikutusta, joka on säännöllistä, pitkäkestoista ja muuttuu ajan myötä aiempaa vaativammaksi. Lapsen ja vanhemman vuorovaikutus on aina vastavuoroista. Vanhemmat eivät ainoastaan vaikuta lapsen käyttäytymiseen vaan lapsen käyttäytyminen vaikuttaa myös vanhempiin. Lapsen läheiset voivat tukea lapsen itsearvostusta ja myönteisiä toimintatapoja, sillä ne vahvistavat lapsen kykyä selviytyä elämän haasteista. Merkittävin lapsen kehitystä suojaava tekijä ovat läheiset ihmissuhteet. Tärkeintä on, että lapsella on edes yksi turvallinen aikuinen, jonka puoleen hän voi kääntyä ongelmissaan.