Työnohjauksella KOHTI parempaa työelämää

 

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla.  Työnohjaus on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen, työn kehittäminen ja ammatillisen kasvun tukeminen. Työskentely tukee työntekijän työssä jaksamista ja työyhteisön toimivuutta.

 

Työnohjauksella tuetaan työyhteisötaitoja

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhön. Työohjauksella voidaan ratkaista työyhteisön ongelmia, tukea johtajuutta ja työyhteisötaitoja. Etukäteen selkeästi määritellyt tavoitteet auttavat työnohjausta onnistumaan.

 

Työnohjaus toteutetaan monin eri tavoin

Työnohjausta voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja erilaisissa kokoonpanoissa. Yleisimmät työtavat ovat

  • yksilötyönohjaus
  • ryhmätyönohjaus
  • työryhmän työnohjaus

 

Työnohjaus räätälöidään aina tapauskohtaisesti

Ohjaus toteutetaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ensimmäisellä kerralla asetetaan tavoitteet, jotka ovat perustehtävän ja organisaation tavoitteiden mukaisia. Työnohjaus on säännöllistä, tavoitteellista ja sopimukseen perustuvaa.

Työnohjausta sosiaalialan ja terveydenhuollon henkilöstölle

Psykoterapia KOHTI tarjoaa työohjausta erityisesti sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattilaisille.

 

img_5402-00633.jpg