Skeematerapian toimiva aikuinen

Aiemmassa blogissa käsitelty skeematerapian sisäinen lapsi nivoutuu kiinteästi yhteen käsiteltävänä olevan toimivan aikuisen kanssa. Aikuisessa iässäkin haavoittunut sisäinen lapsi kaipaa toimivan ja terveen aikuisen kohtaamista. Lämmin kohtaaminen auttaa antamaan sisäiselle lapsellemme sitä, mitä hän kaipaa. Se on usein turvaa ja hyväksyntää. Se toteutuu aikuisen lämpimänä kohtaamisena ja varmana läsnäolona. Turvan ja hyväksynnän kautta sisäinen lapsi alkaa luottamaan ja avautumaan aikuiselle. Toimiva aikuinen toimii kuten vastuullinen vanhempi eli antaa lapsen loistaa ja elää ilman liiallista vastuuta.  

Haavoittuneen sisäisen lapsen kohdatessa meissä toimiva aikuinen voi johtaa erilaisiin tunnereaktioihin kuten itkuun tai muihin ilmiöihin, joiden myötä emootio saa tulla esiin. Meidän täytyy pikku hiljaa oppia itse olemaan se aikuinen, jota kaipaamme. Meidän tulee oppia olemaan enemmän läsnä. Toimivaa aikuista on mahdollista vähitellen vahvistaa puhumalla itselleen ymmärtävästi ja lempeästi. Toimivan aikuisen tarkoitus on ymmärtää ja hyväksyä haavoittuvuuttasi ja sitä, mitä tarvitset haavoittuvana. Eli ymmärtää, mitkä ovat tarpeesi tunteiden vallassa. Tavoitteena on vähentää vaativaa ja rankaisevaa suhtautumista itseemme.  Muutokset tapahtuvat hitaasti, mutta ne kyllä vahvistuvat vähitellen. Tämä on tapa luoda hyväksyvämpää suhdetta itseemme. 

Parhaimmillaan toimiva aikuinen toimii meissä seuraavin tavoin. Me osaamme tarkastella ja arvioida omien tunteiden ja ajatusten vaikutusta levollisesti ja eriytyneesti. Me pystymme sietämään ja hyväksymään erilaisia tunteita ja ajatuksia ja lisäksi toimimaan niiden kanssa. Toimiva aikuinen pystyy havainnoimaan sitä, mikä tapahtuu käsillä olevassa hetkessä ilman että menneisyyden tarinat tai tulevaisuuden uhkakuvat kaappaavat mielen. Meillä on kyky löytää itsestämme osa, joka pysyy vakaana ja neutraalina vaikeuksienkin keskellä. Päivittäinen toimintamme ohjautuu johdonmukaisesti omien arvojen mukaisten tavoitteiden suuntaan (aiemmin kuvatun tavoiteympyrän mukaisesti). Olemme oppineet hoivaamaan ja kannustamaan itseämme haastavissa tilanteissa. Me pystymme rajaamaan kohtuuttomia vaatimuksia, vaarallisia yllykkeitä ja haitallisia selviytymiskeinoja. Me sallimme itsellemme iloa ja mielihyvää tuottavia aktiviteetteja.  

Kognitiivisen terapian taitava opettaja Juhani Laakso tiivistää toimivan aikuisen kuvaukseen kapellimestarista, joka ohjaa orkesteriaan soittamaan erilaiset mielentilat saman sointisesti. Tähän kuvaukseen on hyvä yhtyä. 

 

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Skeematerapian sisäinen lapsi Tietoinen hengittäminen »

Jätä kommentti