KOHTI parempaa yhteiselämää

Pariterapia tarjoaa mahdollisuuden löytää uusia keinoja ja apua elämän ristiriitoihin parisuhteessa. Usein parisuhteen ongelmat näyttäytyvät syyttelynä, pettymyksenä toista kohtaan ja mustasukkaisuutena.

Pariterapia auttaa kohtaamaan toisen

Tavallisimpia syitä hakeutua pariterapiaan ovat kommunikaatiovaikeudet, vaikeus kohdata toinen ja ottaa asiat puheeksi. Suhteeseen voi liittyä puhumattomia asioita, päihdeongelmia, seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia, uskottomuutta tai väkivaltaa.

Parisuhteen ongelmista on usein mielekästä käydä keskustelemassa yhdessä.

Pariterapia on yksi Kelan tukemista terapiamuodoista.

img_492201.jpg