Skeematerapian sisäinen lapsi

Kuva kertoo hyvin tunnelukkojen synnystä ja niiden toteutumisesta. Kuva kertoo, kuinka sisäinen lapsi on vangittuna rakenteiden sisällä. Sisäinen lapsi on mallien eli kehikon vankina. Mallit eli tunnelukot estävät lasta saamasta sitä, mitä hän kipeiten tarvitsisi. Tunnelukot tiivistävät kaikki merkittävät elämänkokemukset lapsuudesta alkaen. Ne ovat lapsuudessa opittuja haitallisia kokemisen tapoja. Ne johtavat usein toistuviin vaikeuksiin ihmissuhteissa. 

Skeematerapiassa työstetään tunnelukkoja. Usein meidän tunnetarpeisiin lapsena ei ole vastattu, joten sisäistä lastamme on haavoitettu. Lapsuudessa sinulla ei ole ehkä kokemusta tulla rakastetuksi, hyväksytyksi, arvostetuksi tai huomioiduksi siten kuin olisit toivonut. Voi olla, että olet tullut satutetuksi, vähätellyksi tai sivuutetuksi. On mahdollista, että et ole saanut omaa tilaa tai toteuttaa omia asioita ja olet joutunut olemaan liikaa toisia varten. Kasvuympäristösi on voinut olla selkeästi haitallinen. Usein me koemme, että elämän haasteet johtuvat siitä, että olemme vääränlaisia. Emme voi olla vääränlaisia vaan meidän tarpeet ja niihin vastaaminen eivät ole kohdanneet lapsuudessa. Usein vanhempien oma sisäinen lukko on voinut vaikeuttaa lapsen tunteisiin vastaamista. On mahdollista, että vanhemmat ovat tarkoittaneet hyvää, mutta eivät ole kyenneet antamaan tai ymmärtäneet, mitä olisit tarvinnut. 

Meissä jokaisessa aikuisessa asuu oma sisäinen lapsi, sillä kukaan ei ole voinut varttua ilman jonkin asteista vaille jäämistä. Jokaisessa meissä on tarvitsevuuden aukkoja eli tunnelukkoja. Kun olemme usein jääneet yksin vaikeissa tilanteissa, voi olla vaikea edes tunnistaa itsessään olevia tarpeita. Sisäisellä lapsella on kuitenkin taito kertoa, mitä se on vailla. Me tunnemme sisäisen lapsemme, kunhan rohkenemme sitä tarkastella ja havainnoida. Emotionaaliset reaktiot kertovat sisäisestä lapsestamme itsessämme. Nämä tunteet ovat jääneet kohtaamatta ja sisällemme. Menneisyydestä kumpuaviin asioihin reagoimme usein samalla tavalla, jonka olemme oppineet jo lapsena.

Vaille jäänyt sisäinen lapsemme tarvitsee tuekseen toimivaa ja tervettä aikuista, sitä käsittelen seuraavassa blogissani.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Joulun ajan rauhaa! Skeematerapian toimiva aikuinen »

Jätä kommentti