Työhön tylsistyminen voi olla umpikuja

Aiemmin on puhuttu paljon burnoutista työssä, mutta nyt rinnalle on tullut uusi termi BOREOUT. Se on tylsistymistä työssä niin, että työstä on kadonnut terä. Työstä on hävinnyt motivaatio ja into, joten ihminen ei pysty tarttumaan asioihin. Työ tuntuu vastenmieliseltä ja tympeältä. Työn tekemisestä on tullut rutiinia, jossa ei ole tunnetta mukana. Tylsistyminen voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista, mutta siitä on joka tapauksessa mahdollisuus löytää tie ulos. Työelämään kuuluvat lyhyet tylsistymisen hetket, eivätkä ne ole haitallisia. Pitkäkestoiselle tylsistyminen on asia, johon täytyy puuttua.

Boreout ilmenee leipääntymisenä työhön ja siihen liittyyy kirjava joukko tunteita kuten aikaansaamattomuutta, velvollisuuden tunteen heilahteluja, riittämättömyyttä, häpeää ja työnilo loistaa poissaolollaan. Mielekkäässä työssä pitäisi olla tunne työn merkityksellisyydestä, mahdollisuudesta kehittyä ja oppia sekä tuntea tekemisen meininkiä, ilo asioiden edistymisestä ja työstä saatavasta palautteesta. Tilannetta on hyvä lähteä purkamaan motivaatiotekijöiden kautta eli miettimään työn sisäisiä ja ulkoisia motivaattoreita: mikä on perustehtävän merkitys? miksi teen tätä työtä? 

Bornout ja boreout ovat ilmiöinä samantyyppisiä. Burnout on loppuun palamista eli työtä on liikaa ja se vie kaiken energian. Sen sijaan boreoutissa eli tylsistymisessä työntekijä ei pääse käyttämään kaikkia voimavarojaan. Molemmistä ilmiöistä voi seurata samantyyppisiä oireita, mutta ne ovat rakentuneet eri tavalla. Oireiden tunnistaminen ajoissa on keskeistä, siillä silloin vaikutusmahdollisuudet ovat vielä merkittävät. Molempiin ilmiöihin voidaan vaikuttaa työnpaikalla tuunaamalla työtehtäviä. Työn tuunaamisesta olenkin kirjoittanut aiemmin blogin, joten siihen on hyvä tutustua. 

Boreouttiin voi jokainen vaikuttaa itse. Työn sisältöön voi lähteä etsimään monipuolisuutta ja uusia tapoja tehdä nykyistä työtä. Miten työn vaihtelevuutta voisi lisätä? Korona aika on osoittanut, että työtä voidaan tehdä monella eri tavalla, vaikka vielä muutama kuukausi sitten ajatus  saattoi tuntui mahdottomalta. Esimiesten suhtautuminen tuunaamiseen on keskeistä. On toivottavaa, että asenteet erilaisiin tapoihin tehdä työtä muuttuvat ja niihin suhtaudutaan jatkossa myönteisemmin. 

Sosiaaliset kontaktit ja niiden lisääminen tuovat usein vaihtelevuutta työhön. Miten voisit hyödyntää niitä omassa työssäsi? Miten voisit rakentaa työstäsi mielekkäämpää? Esimiesten olisi hyvä tuntea alaisensa niin, että työjärjestelyissä voisi huomioida jokaisen vahvuudet. Miten esimies voi rakentaa työntekijälleen merkityksellisen työn?

On hyvä muistaa, että työmahdollisuuksia on myös nykyisen organisaation ulkopuolella. Nykyistä työtä ja työuraa on hyvä arvioida, sillä koskaan ei ole liian myöhäistä lähteä toteuttamaan unelmiaan. Usein täydentävät opinnot tai opinnot uudelle alalle ovat ratkaisu. On selvää, etteivät opinnot välttämättä ole helpoin, mutta ne voi olla palkitsevin tie. Opinnot ovat yksi tapa aukaista jumi . Toivottavasti läheltäsi löytyy ihmisiä, jotka kannustavat sinua uudella polulla. Niille työntekiijöille, jotka päättävät jäädä nykyiseen työhön, toimiva tapa on keskittyä enemmän työn hyviin puoliin, sillä niitä on aina olemassa. Oli kysymyksessä sitten esimerkiksi kivat työkaverit, lyhyt työmatka, hyvät työajat tai palkka.

 

 

 

Jätä kommentti