Pitkittynyt masennus

Masennus on varsin hyväennusteinen sairaus, sillä hoidot osoittautuvat usein tehokkaiksi. On kuitenkin huomattu, masennus uusiutuu herkästi. Uusiutumisriskin kannalta olennaista on, että onnistuneen hoitojakson jälkeen ns. jälkioireet ovat mahdollisimman vähäisiä. Tyypillisimpiä jälkioireita ovat ahdistuneisuus, ärtyneisyys ja vuorovaikutukselliset vaikeudet. Hoitojakson päättyessä tärkeä tavoite on oireettomuus.

Parhaimmat tulokset on saavutettu lääkehoidon ja psykoterapian yhdistelmällä. Aikarajalliset hoidot, joissa tarkastellaan muutosta ja edistymistä koko ajan, ovat toimivimmat. Lisäksi merkityksellistä on keskittyä hoidossa nykyisen elämäntilanteen ongelmien ratkaisuun sekä terapeutin on hyvä olla ohjaava ja aktiivinen. Yhdessä asiakkaan kanssa terapeutti pyrkii etsimään, miten masennus on ymmärrettävissä, mikä sitä yllä pitää ja mitä pitäisi muuttaa.

Pitkittyneen masennuksen hoidossa erityisenä haasteena on motivaation puute, asiakkaan passiivisuus ja muutosten välttely. Ajattelu on usein kielteistä ja mustavalkoista ja se on sitkeässä. Usein asiakkaan ajatuksena on, että kaikkea on yritetty, mutta mistään ei ole ollut apua. Negatiivinen ajattelu on jatkuvaa ja se pitää yllä masennusta. Negatiivisuuden kehää pitävät yllä matala itsearvostus, avuttomuus ja toivottomuus.

Masentuneiden selviytymiskeino on usein välttelystrategia. Välttely tapahtuu ainakin seuraavilla tavoilla: minimoidaan tekemistä, kieltäytymällä ajattelemasta ikäviä asioita ja tukahduttamalla tunteensa. Useinkaan ihmiset eivät huomaa välttelevänsä. Terapia ei etene, jos asiakas jatkaa välttelemistä. Mikäli asiakas ei tee mitään, mikään ei muutu. Asiakkaan ei anneta vältellä vaan hänelle hankalalta tuntuvia asioita käsitellään. Alkuun hankala olo voi jopa lisääntyä.

Kielteisten ajatusten vatvominen on toinen selviytymiskeino, joka ei ole kovin toimiva. Se tarkoittaa jatkuvaa murehtimista ja kielteisten ajatusten ajattelua. Terapian tavoitteena on katkaista kielteisten ajatusten vatvominen ja opetella suhtautumaan omaan ajatteluun ja kokemuksiin eri tavalla. Ajatukset eivät ole tosiasioita, joten niitä voi muuttaa. Tavoitteena on opetella hyväksyntää ja havainnoivaa suhtautumista omaan ajatteluun ja toimintaan. Terapeutin autettava asiakasta havaitsemaan, että uskomukset ovat ajattelua, ideoita tai havaintoja, eivät sen enempää. Ne eivät ole kiveen hakattuja tosiasioita, vaikkakin niillä voi olla todellisuuspohjaa.

On tärkeää, että asiakas tekee itse asioita. Lisäksi asiakkaan hyvä käyttää opeteltuja taitoja omatoimisesti. Omatoiminen työskentely on opitun ylläpitoa ja varmistamista, että prosessi jatkuu. Prosessin edetessä on hyvä tunnistaa varomerkit ja varautua takapakkeihin. Asiakas kehittää itselle sopivia keinoja takapakkeihin varautumiseen niin, että hän voi toipua takapakeista itseluottamusta menettämättä.

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Keräilypakko Skeematerapia »

Jätä kommentti