Uteliaisuus

Meillä on jo lapsuudesta asti taipumus lähteä tutkimaan maailmaa. Lapset ovat luonnostaan uteliaita, mutta jostain syystä uteliaisuus vähenee iän myötä. Monet meistä haluavat käyttää uteliaisuudesta myönteisimpiä sanavalintoja kuten kiinnostus tai mielenkiinto. Uteliaisuus on keskeinen mielen voimavara, sillä se pitää mielen virkeänä ja avartaa ajattelua. Uteliaisuus voi olla myös vahingollista, mikäli siitä puuttuu myötätunto tai sillä ei ole hyvää tarkoitusta. Uteliaisuuden rinnalle tarvitaan ehdottomasti myötätuntoa, jotta me uskallamme katsoa tuntemattomaan. 

Uteliaisuus on ristiriitainen ominaisuus, sillä sitä voi olla myös liikaa. Tirkistelevä uteliaisuus on usein juuri sitä. Liialliseen uteliaisuuteen ei tarivtse suostua vaan itseään on hyvä suojata ja olla kertomatta asioistaan liikoja. Usein meidän kannattaa avautua pienin askelin ja katsoa, mitä siitä seuraa. Läheisissä ihmissuhteissa uteliaisuus on tärkeää puolin ja toisin, sillä läheisyyttä ei voi syntyä ilman avoimuutta. Riippuu aina tilanteesta ja ihmisistä, millainen uteliaisuus tuntuu hyvältä ja luontevalta. 

Mielemme ollessa maassa uteliaisuuden ominaisuus usein hiipuu ja vetäydymme taka-alalle. Masentunut mieli ei jaksa kiinnostua uusista asioista ja ihmisistä. Näin elämänpiirimme kaventuu. Uteliaisuuden hiipumisen myötä mielen valtaavat usein pelot ja epäluulot. Uteliaisuuden menettäminen liittyy häpeän tunteeseen, joka lamauttaa meitä. Häpeä mahdollisesta epäonnistumisesta astuu kuvaan. 

Uteliaisuus tekee hyvää mielen hyvinvoinnille. Henkinen kasvu on ikään kuin sisäänpäin kohdistuvaa oman itsensä uteliaisuutta. Sitä kannattaa harjoittaa ja se on merkityksellinen voimavara. Peiliin katsominen on juuri tätä. Itseen kohdistuvan uteliaisuuden soisi olevan aitoa ja rehellistä ihmettelyä. Se ei saisi olla moittivaa tai ylimielistä. Parhaimmillaan itseen kohdistuva uteliaisuus luo edistystä. Tätä ominaisuutta voidaan kutsua psyykkiseksi joustavuudeksi. Usein kriisien alkaessa helpottaa niistä seuraakin jotain hyvää, sillä ne saavat meidät arvioimaan elämäämme uudestaan. Voimme pohtia omia arvojamme ja sitä, pitäisikö niitä muuttaa. 

Uteliaisuus edellyttää epävarmuuden sietämistä ja sen kanssa elämistä. Uteliaisuuden rinnalle tarvitaan myötätuntoa, jotta me uskallamme katsoa uuteen ja tuntemattomaan. Myötätunnon lisäksi tarvitaan myös turvan kokemusta, sillä uhan alla uteliaisuus ei onnistu. Uteliaisuuden avulla innostumme monesta asiasta ja se vie elämäämme mielenkiintoisella tavalla eteenpäin. Uteliaisuuden avulla voimme kehittää itseämme ja saada uusia kokemuksia. Monet keksinnöt ovat saaneet alkunsa uteliaisuudesta ja luovuudesta.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Resilienssi, sopeutumis- ja toipumiskyky

Jätä kommentti