Resilienssi, sopeutumis- ja toipumiskyky

Resilienssi tarkoittaa sopeutumis- ja toipumiskykyä ihmisen kohdatessa elämän vastoinkäymisiä kuten onnettomuuksia, sairauksia, läheisen tai työpaikan menettämistä sekä muita voimakasta stressiä aiheuttavia tilanteita. Se merkitsee eräänlaista takaisin kimpoamista vaikeista kokemuksista. Resilienssi on monimutkainen ilmiö ja meidät toipumiskyvyt vaihtelevat ominaisuuksiemme ja kohtaamiemme tilanteiden mukaan. Resilienssi on kyky, jota voi vahvistaa. Edellisessä blogissani kuvasin anteeksiannon merkityksellisyyttä ja se liittyy kiinteästi myös toipumiskykyyn. Suhtautumistavalla menneisyyteemme on keskeinen merkitys. Voimme suhtautua menneisyyteemme kiitollisuudella ja anteeksiannolla. Nämä suhtautumistavat lisäävät meidän kykyä toipua vaikeissa elämäntilanteissa. 

Yksi keskeisimpiä resilienssiä tukevia asioita ovat läheisten tuki ja välittäminen. Luottamus läheisten tukeen antavat meille rohkeutta ja vahvistavat meidän kykyä kohdata vaikeita tilanteita. Hyvät ihmissuhteet perheenjäseniin, ystäviin ja muihin läheisiin ovat tärkeitä. Toisten auttaminen voi antaa paljon myös auttajalle itselleen. Tämän blogin kuvassa on esitetty ominaisuuksia ja piirteitä, jotka vahvistavat meitä ikävissä tilanteissa. Kuvassa olevien tekijöiden lisäksi merkityksellisiä ovat seuraavat:

  • Kyky tehdä realistisia suunnitelmia ja toteuttaa niitä askel askeleelta. Tätä ominaisuutta tuetaan terapiatyöskentelyssä.
  • Positiivinen minäkuva ja luottamus omiin kykyihin ja vahvuuksiin. Omanarvontunnon vahvistaminen on toinen hyvin merkityksellinen osa-alue terapiassa. 
  • Ongelmien ratkaisukyky. On hyvä nähdä kriisit selvitettävinä ongelmina. Tämä kyky on ratkaisukeskeisen terapian ydintä, joten sitä harjoitellaan. 
  • Kommunikaatiokyky on taito, jonka kehittäminen on elämänmittainen prosessi.
  • Taito hallita voimakkaita tunteita ja impulsseja. Tunnetyöskentely ja tunteiden säätely ovat kaikkien eri terapiamuotojen keskiössä. 

Jokainen ihminen reagoi vaikeisiin tilanteisiin eri tavalla, joten sopeutumiskyvyn vahvistamiseksi jokaisen ihmisen pitää löytää sopivin tapa. Elämän tapahtumia ei voida muuttaa, mutta me voimme muuttaa sitä, kuinka suhtaudumme tapahtumiin. Ihmisten resilienssi on voimakkaampaa, mikäli he osaavat nähdä vastoinkäymisissä myös hyviä puolia ja pieniä myönteisiä yksityiskohtia. Olisi hyvä pyrkiä katsomaan nykyisyyden yli ja ajatella asioiden olevan tulevaisuudessa hieman paremmin. Kaikkinensa meidän olisi hyvä hyväksyä muutokset osana elämää. Me voimme yrittää hyväksyä ne asiat, joita emme voi muuttaa ja keskittyä niihin, joita voimme muuttaa. On tärkeää kulkea kohti meille tärkeää ja merkityksellistä eli asettaa realistisia päämääriä ja tavoitteita. Meidän on tärkeä kysyä itseltämme, minkälaisen asian pystyn tänään tekemään, joka vie minua haluamaani suuntaan?

Vaikeiden asioiden jatkuva ajatteleminen ja vatvominen on meille haitallista. Kaikkia ikäviä asioita ei tarvitse ajatella. Yritä olla luja ja päättäväinen ajatusten suhteen. Yritä suhtautua itseesi myötätuntoisesti ja ystävällisesti. On merkityksellistä keskittyä hyvään puoleen itsessäsi. Itseen kohdistuva myötätunto lisää itsetuntoa ja vapauttaa kielteisistä ajatuksista. Kriisien yhteydessä ihmiset voivat löytää itsestään jotain uutta. Arvostelu ja täydellisyyden tavoittelu voivat jäädä taakse. Usein ihmiset kiinnostuvat enemmän henkisistä asioista ja itsensä kehittämisestä. Itsestä huolehtiminen on tärkeää vaikeissa elämäntilanteissa. Omista perustarpeista ja muista tarpeista huolehtiminen korostuu. On ylipäätään tärkeää tehdä asioita, jotka tuottavat mielihyvää. Kaikkinensa optimistinen asenne lisää toipumiskykyä. 

Vaikka olemme kohdanneet vaikeita asioita, on tärkeää yrittää suhteuttaa asioita niin, että näemme tilanteen laajemman yhteyden ja huomaamme tapatuman perspektiivin. On hyvä välttää tilanteen paisuttelua suhteettoman suureksi. Resilienssiä rakennettaessa on merkityksellistä löytää juuri ne keinot, jotka toimi kohdallamme parhaiten. Pienin askelin eteneminen ja kokeileminen ovat avainasioita. Joskus voi olla hyvä vain kellua vaikeassa tilanteessa ja edetä hengenvedosta toiseen. Tietoisen läsnäolon ja muut keskittymiskykyiälisäävät harjoitukset tuovat toivoa ja antavat rauhaa. 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Parantava anteeksianto Uteliaisuus »

Jätä kommentti