Skeemamoodit

Skeemamoodeilla tarkoitetaan kullakin hetkellä aktiivisena olevia skeemoja ja niihin liittyviä selviytymiskeinoja. Moodit voi ymmärtää useiden skeemojen yhdistelmäksi ja niihin liittyviksi selviytymiskeinoiksi. Ne voivat muuttua tunnetilan mukaan hyvinkin nopeasti.

Skeemat ja skeemamoodit eroavat toisistaan kahdella tavalla. Skeemat ovat yksiulotteisia. Sen sijaan moodit ovat laajempia ja kuvaus perustuu useampien skeemojen yhdistelmään. Skeemat ovat suhteellisen pysyviä ominaisuuksia. Sen sijaan skeemamoodit muuttuvat tilanteen mukaan, niissä kuvastuu asiakkaan sen hetkinen tunnetila. Tiivistetysti voidaan todeta, että skeemat ovat pysyviä piirteitä ja moodit ovat asiakkaan hetkellistä mielentilaa heijastavia.

Tietyt skeemat ja niiden selviytymiskeinot esiintyvät yhdessä. Skeemamoodit voidaan ryhmitellä neljään pääluokkaan:

  • Lapsimoodi
  • Sopeutumista haittaava selviytymismoodi
  • Sopeutumista haittaava vanhemman moodi
  • Terveen aikuisen moodi

Lapsimoodit ovat synnynnäisiä ja kaikilla lapsilla esiintyviä moodeja. Moodeista tulee sopeutumista haittaavia, kun lapsen ydintarpeista ei ole huolehdittu riittävästi. Sopeutumista haittaavia selviytymismoodeja ovat ylikompensaatio, välttely ja mukautuminen. Haitalliset vanhemmat moodit ovat sisäistyneet vanhemman ääniksi perustuen siihen, miten vanhemmat ovat aikoinaan kohdelleet lasta. Vanhemman moodeja ovat rankaiseva vanhempi tai vaativa vanhempi. Terveen aikuisen moodi sisältää aikuisen rooliin kuuluvia tehtäviä kuten työnteko, vanhempana olo, vastuun ottaminen ja velvollisuudet. Terve aikuinen pitää huolta ja vahvistaa haavoittuvan lapsen moodia ja lopulta korvaa haittaavat selviytymismoodit sekä hillitsee haitallisia vanhempien moodeja. Terapian tavoitteena on luoda moodien välille yhteys ja vahvistaa terveen aikuisen moodia. 

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Haitalliset skeemat Arkeen paluu »

Jätä kommentti