Toimiva ja pitkä parisuhde

Jokainen meistä haaveilee toimivasta ja pitkäaikaisesta parisuhteesta. Parien on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin, sillä ne tukevat parisuhteen onnistumista. Parisuhteen säilyminen edellyttää rakastavien tekojen tekemistä.

  • Muutoksen ja erilaisuuden hyväksyminen. Pitkä liitto on taival, jossa jokainen muuttuu ja suhteen pitkittyessä kumppanin kaikki ei niin myönteiset piirteet tulevat esiin. Kumppanin erilaisuutta on hyvä oppia arvostamaan ja sietämään. Muutokset vuosien varrella suhteen dynamiikassa ovat itsestään selvyyksiä.
  • Pienistä asioista nauttiminen. Suhteessa on hyvä oppia nauttimaan pienistä asioista. Onnellisuus koostuu pienistä puroista. Aina ei voi olla juhlaa. Parisuhteessa on hyvä harjoittaa kiitollisuutta. Usein toistuvat pienet ilot ovat tärkeämpiä kuin harvoin toistuvat isot ilot. 
  • Suhteen ravitseminen mielikuvituksella. Luovuus ja mielikuvitus tuovat suhteeseen elinvoimaa, eikä puuduttavuus saa liiallista sijaa. Kysyminen on yksinkertaisin tapa etsiä yhteistä kivaa ja lopulta niitä asioita tulee mieleen. Sinnikkyys usein palkitaan.
  • Pysyminen päätöksessä rakastaa. Päätös rakastaa tuo suhteeseen pitkäjänteisyyttä ja vakautta. Pienet vastoinkäymiset eivät lannista vaan niistä päästään yli. Väkevinkään rakkaus ei tule ilmi, jos sitä ei ilmaista kohteelle.
  • Itsensä ja kumppanin arvostus. On ymmärrettävää, ettei ole täydellistä kumppania eikä parisuhdetta. Kumppanissa arvostamiaan asioita on hyvä ottaa puheeksi, sillä muuten toinen ei voi niitä tietää. Arvostaminen on kunnioittamista.
  • Rakentava puhe. Puhuminen kumppanin kanssa tuo läheisyyttä. Puheen on hyvä olla avointa, rehellistä ja rakentavaa. Arvosteleva puhetyyli syö parisuhteen tunnetta ja rapauttaa suhdetta. Ilman riittävää avoimuutta parisuhteessa ei ole läheisyyttä. 
  • Ristiriitojen selvittäminen. Ristiriidat selvitetään ja niihin etsitään aktiivisesti ratkaisuja. Pulmat nähdään haasteina, joihin on mahdollisuus löytää ratkaisu. Viime kädessä teot ratkaisevat. Ei ole hyvä katsoa liiaksi peruutuspeiliin vaan eteenpäin on elävän mieli. Onnistuminen parisuhteessa riippuu siitä, miten vaikeudet selvitetään. Parisuhde on neuvottelemisen taitoa - kompromissien taidetta. Harvemmin luovuttamalla voitetaan.
  • Odotuksiin vastaaminen. Molemmilla suhteen osaluolilla on odotuksia parisuhdetta kohtaan. Nämä odotukset on hyvä huomioida. Elämä ei lupaa mitään, mutta siitä on helppo odottaa liikoja.  

Jätä kommentti