Lyhytterapia

Kestoltaan rajatuille, joustaville ja tehokkaille työskentelymalleille on kasvava tarve. Lyhyt työskentely riittää monessa tilanteessa sellaisenaan. Lyhyen työskentelyn perusajatus on, että saadaan alkuun jokin muutos, joka käynnistää muutosten sarjan. Lyhyet terapiat vaikuttavat pitkiä nopeammin, mutta pidempien terapioiden tulokset säilyvät paremmin pitkässä seurannassa. Lyhyessä työskentelyssä on realistista ajatella, että tavoitellaan muutosta johonkin tiettyyn rajattuun ongelmaan.

Lyhyen ajan vuoksi työskentelyn tavoitteellisuus on tärkeää ja työskentelyn on oltava suunnitelmallista. Hyvä työskentely räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Räätälöinti on mutkikasta, intensiivistä ja monipuolisia taitoja vaativaa työtä. Suunnitelmassa huomioidaan, miten ongelma näyttäytyy eri elämänalueilla, millaisia taitoja asiakkaan täytyy kehittää ja mitä hän tarvitsee kyetäkseen irtautumaan ongelmistaan ja liikkumaan kohti lisääntynyttä hyvinvointia. Lyhyessä työskentelyssä terapeutti pyrkii liittoitumaan asiakkaan toimivimman puolen kanssa. Työskentely on enemmän yhteistyö- kuin hoitosuhde. 

  • Mikä on mahdollista?
  • Mikä on tarpeellista?
  • Mikä on mielekästä?

Lyhytkin työskentely tähtää aidosti muutokseen. Muutos on mahdollinen hyvin vaikeissakin elämäntilanteissa. Asiakasta rohkaistaan tekemään hyvinkin käytännönläheisiä muutoksia vanhoihin toimimattomiin toimintatapoihin. Välillä asiakasta rajoittaa huonosti tiedostettu käsitys omasta osallisuudesta tilanteen jatkumiseen. Lähtökohtaisesti ihminen on tavoitteellinen olento niin, että esteiden poistuttua tavoitteet tulevat esille omalla voimallaan.

Autettuna ja yhdessä toimien ihminen kykenee selviytymään paljon vaativimmista tehtävistä ja haasteista kuin mihin hän yksin pystyisi. Asiakkaan tilanteesta pyritään löytämään monitasoinen ymmärrys, jota voidaan selvittää etsimällä toistuvia teemoja, laukaisevia tekijöitä, altistavia tekijöitä ja ylläpitäviä tekijöitä. Oleellista on, miten asiakas saa valjastettua taitonsa rakentavaan, arvojensa mukaiseen elämään.

Hyvin harvoin työskentelyssä tarvitsee keksiä mitään kokonaan uutta. Usein paremman elämän rakentaminen lähtee liikkeelle jo kauan sitten löytyneiden kiinnostuksen kohteiden uudelleen virittämisestä, hiomisesta tähän hetkeen ja elämänvaiheeseen opettelemisesta. Mitä asiakas oppii tekemään yhdessä terapeutin kanssa, osaa hän pian itsenäisesti.

Lyhytterapia on aina lyhyttä ja aina jotain jää kesken. Monen asian työstäminen on elämänpituinen projekti. Lyhyessä työskentelyssä tulee harvoin täysin valmista. Tärkeää on vahvistaa hyväksyvää, arvostavaa ja lempeää suhtautumista omaan itseesi. Parhaimmillaan noin kolmasosa saa tarvitsemansa avun jo viidellä käynnillä. Tämä tieto tekee lyhyistä terapioista kustannustehokkaita. Vakavien ongelmien hoidossa on toki paikkansa pidempiin hoitojaksoihin.

 

 

 

 

  

Jätä kommentti