Seksuaalisuuden puheeksiottaminen

Seksuaalisuus on alue, joka näyttää jäävän usein pois ihmisen kokonaisuudesta. Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat edelleen monille arkaluontoisia asioita. Työntekijät saattavat jäädä odottamaan, että asiakkaat itse ottavat asiat puheeksi ja jättävät näin vastuun heille. Ammatillisuus kuitenkin edellyttää, että työntekijä uskaltaa olla aloitteentekijä ja toimii näin luvan antajana seksuaalisuudesta puhumiseen. Asiakastyössä tulisi löytää luonteva tapa puhua seksuaalisuudesta ja löytää itselle sopiva käyttösanasto.

Seksuaalisuus otetaan puheeksi tavallisena elämään kuuluvana asiana. Keskustelussa tulee antaa tilaa asiakkaalle. On hyvä varmistaa, että olet ymmärtänyt hänet oikein. Empatiakyky on taito, jota on hyvä havainnoida omassa työskentelyssä. Empatiakyky edellyttää kykyä kuunnella ja rohkeutta kuulla, mikä asiakas todella sanoo, sekä kykyä vastata tunnetasolla viesteihin, vaikka ne olisivat sanattomia, peiteltyjä ja ristiriitaisia. Eheyttävä kuunteleminen on myönteistä, mutta puolueetonta asettumista toisen tilanteeseen.

Luottamuksellisuus tulee erityisen tärkeänä esille seksuaalikysymyksiä käsiteltäessä, sillä se on henkilökohtainen ja intiimiä asia itse kullekin. Työskentely vaatii molemminpuolista ymmärtämistä, rohkeutta ottaa asioita esille sekä ehdotonta luottamusta ja työntekijältä asiakkaan rajojen kunnioittamista. Seksuaalisuus heijastaa inhimilliset luonteenpiirteemme eikä pelkästään sukupuolielimiin liittyvää luonnettamme. Tämä näkökulma auttaa meitä ihmisiä ymmärtämään ja huomioimaan seksuaalisuuden monipuolisuuden. Seksuaaliterapiassa tulee välttää ahdasrajaista ajattelua, jonka mukaan seksuaalisena pidetään vain yhdyntää tai siihen läheisesti liittyvää toimintaa. Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisen minuuden eheää rakentumista.

Seksuaalisuuden puheeksi ottamisessa voidaan hyödyntää PLISSIT-mallia. Mallissa on neljä tasoa. Kaksi alinta tasoa ovat luvan antoa ja kohdennettua informaatiota. Ne ovat lähinnä seksuaalineuvontaa. Seksuaaliterapiaa tarvitaan silloin, kun tavallisimmista perustason ohjeista ei ole apua. Luvan antamien merkitsee monien asioiden ja ilmiöiden normalisointia. Voit kertoa normaaleista tilanteista ja sen jälkeen kysyä asiakkaan omasta tilanteesta mahdollisimman avoimin kysymyksin. On hyvä aloittaa vähemmän sensitiivisellä aiheella ja siirtyä yleisestä yksityisempään ja jatkaa matkaa menneisyydestä nykyisyyteen. On oleellista, että voit kertoa asiakkaalle mahdollisuudesta puhua seksuaalisuudesta.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Seksuaaliterapia Tietoisen läsnäolon keinoja »

Jätä kommentti