Seksuaaliterapia

Olen laajentamassa osaamistani ja matkalla seksuaaliterapeutiksi. Seksuaaliterapiassa näyttää siltä, että terapiaprosessi näyttäytyy samanlaisena huolimatta erilaisista terapiasuuntauksista. Tärkeintä on kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti, jolloin myös seksuaalikysymykset tulevat työskentelyyn. Keskeisintä on toimiva vuorovaikutus työntekijän ja asiakkaan välillä sekä tietoisuus terapiaprosessin eri vaiheista.

Seksuaaliterapiassa voidaan tavoittaa kaksi lähtökohtaa. Nämä ovat häiriön taustan tutkiminen ja oireenmukainen työskentely. Asiakas on paras asiantuntija elämässään, joten se painopiste on muistettava. Joskus seksuaaliset pulmat ovat piiloutuneet monen asiayhteyden alle. Työntekijän tehtävänä on tietenkin selventää epäselvyyksiä ja pitää huolta, että asiakkaan nostamat kysymykset tulevat esiin keskusteluun sekä osoittamaan mahdollisia ristiriitaisuuksia.

Työskentelyn tavoitteena on seksuaalinen hyvinvointi. Seksuaalisen hyvinvoinnin saavuttamisessa on keskeistä toimiva kommunikaatio. Keskustelussa pyritään keskittymään nykyhetkeen, mutta keskeneräisyys sallitaan. Valmiiden ratkaisujen etsiminen on prosessi, jossa edetään pala palalta. Työskentelyssä on tarkoitus antaa tilaa sisäliselle prosessille ja pohdinnalle. Seuraa blogiani, sillä tulen kirjoittamaan lisää aiheesta.

 

Jätä kommentti