Elämänasenne

”Elämänasenteella on suuri merkitys terveydelle. Pohdimme hetken sitä, kuinka voimme vapautua tunteiden armoilla elämisestä.”

Laskiaisena olin katselemassa lasten mäenlaskua. Siinä oli iloa ja riemua. Menoa katsellessani ajattelin, että voi kuinka tuo elämän ilo jatkuisi läpi elämän. Me aikuiset usein pyöritämme itsepintaisesti kriittisiä ajatuksia ja negatiivisia tunteita. Ajatukset ja tunteet ajavat meidät tunteiden kierteeseen, jossa koemme olevamme tyytymättömiä. Me voimme kuitenkin oppia vaikuttamaan mielialamme. Me voimme muokata ajatuksia ja asenteitamme. Rennompaa elämänasennetta voi oppia. Mitä rennompi elämänasenne on?

Rennommalla elämänasenteella ei tarkoiteta löhöilyä ja passiivisuutta vaan rauhallista ja tyytyväistä elämänasennetta. Me voimme muokata ajatuksiamme ja asenteitamme, miten koemme elämämme ja miten elämämme sujuu? On tärkeää mieltää negatiivinen tunne viestiksi siitä, että en ole oikealla tiellä. Minun pitää arvioida elämäni suuntaa uudestaan ja tehtävä tarvittavia muutoksia. Jokainen meistä takertuu helposti negatiivisiin tunteisiin, mutta ne on tiedostettava ja ravisteltava itsensä niistä irti.

Tunteet ovat usein viesti siitä, että pysähdyttävä ja annettava itsellensä aikaa pohtia. Mitä voisin tehdä toisin? Negatiiviset tunteet sinällään eivät ole ongelma, mutta niihin takertuminen on. Tunne kertoo siitä, miten suhtaudumme asiaan. Me voimme aina muuttaa asennettamme. On vain tarpeen mietitä, miten voisimme suhtautua asiaan myönteisemmin? Mitä hyötyä tällä asialla voisi olla elämässäni? Omaan olotilaan voi oikeasti vaikuttaa omalla ajattelulla. Kyse on jokaisen omasta asenteesta. Meidän jokaisen on syytä pohtia elämänasennettamme, jotta saavuttaisimme rennomman ja tasapainoisen elämän. Hyvänä tavoitteena on elämänasenne joka oli meillä arkipäivää usein lapsuudessa.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Onnellisuus Myönteisen elämänasenteen harjoitus »

Jätä kommentti