Esimiestyön tavoitteellisuus

Esimiehen tulee rakentaa suunnitelma tulevaan. Yhdessä henkilökunnan kanssa hänen tulee luoda kuva: nykytilasta tulevaisuuteen. Sen perusta ovat yhteisesti jaetut arvot ja nykyiset vahvuudet.

Tavoitetilana on tulevaisuuden visio. Tavoitetilaa ohjaa missio eli olemassaolon tarkoitus? Miksi organisaatio on olemassa? Miettikää yhdessä, mikä on organisaatiolle parasta? Mitä innostavampi ja selkeämpi tulevaisuuden suunta on, sitä helpompi sinne on suunnata. Esimiehen keskeisimpänä tehtävänä on näyttää juuri suuntaa.

Jokainen esimies varmasti laatii edellisen kuvauksen mukaisen suunnitelman johtamisen tavoitteista ja välitavoitteista. Samalla tavalla sinun on hyvä lähestyä jokaista kohtaamista, jokaista tapaamista ja jokaista kokousta. Mikä on tämän tapaamisen tai kokouksen tavoite? Mitä meidän on tarkoitus tämän ajan puitteissa saada aikaan? Turhien kokousten ja turhautumisten välttämiseksi on tärkeää jo hyvissä ajoin määritellä tavoite ja tapaamisen lopuksi vielä yhdessä katsoa, miten tavoite onnistuttiin saavuttamaan. Näin ajankäyttö tehostuu.

Tätä työskentelytapaa voidaan pitää itsestään selvyytenä, mutta näin ei useinkaan ole. Olen omakohtaisesti huomannut, että näillä kahdella kysymyksellä keskitytään oleelliseen ja kokouskäytännöt tehostuvat merkittävästi. Näin lisäämme johdonmukaisuutta ja tehokkuutta organisaatiossa.

 

 

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Esimies kuuntelijana Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo »

Jätä kommentti