Työuupumus

Työuupumus on vakava tila, joka pitää korjata. Työuupumus on pitkittyneen työstressin seurauksena kehittyvä häiriö, jonka seurauksena ihmisen voimavarat ehtyvät. Työuupumus ilmenee väsymyksenä, kyynistyneenä asenteena ja heikentyneenä aikaansaamisen tunteena. Väsymys on niin kokonaisvaltaista, ettei lepo virkistä eikä palautuminen onnistu vapaiden avulla. Väsymys on edennyt niin pitkälle, ettei se kohdistu yksittäiseen suoritukseen. Kyynisen asenteen myötä työn merkitys on heikentynyt ja se voi näyttäytyä "hällä väliä" -asenteena. Työntekijä on voinut olla hyvinkin aikaansaava ja taitava, mutta hän näkee, että hän on huonompi kuin muut. Työuupumus ilmenee, kun työn tekemisessä on pitkäaikainen epäsuhta työn voimavarojen ja vaatimusten välillä. Pitkittyessään työuupumus voi johtaa mielenterveyden häiriöön, joten uupumuksen oireisiin täytyy puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Monet työntekijät kertovat, että työ on muuttunut niin vaativaksi, että se uuvuttaa. On tärkeää pysähtyä sen tosiasian äärelle, että kuormittuneen työntekijän lisäksi myös muilla työyhteisön jäsenillä on todennäisesti samantyyppisiä oireita. Uupumus ilmenee unettomuutena, keskittymiskyvyttömyytenä, tarkkaavaisuuden herpaantumisena ja jopa muistivaikeuksina. Uupumisen merkit näkyvät tiedon käsittelyssä ja tunnelman aistimisessa työpaikalla. Kaikki tämä saa työn tuntumaan raskaammalta. Epäterveessä työyhteisössä jonkun pitäisi ottaa asia esille, sillä johtoporras ei useinkaan tiedä oireista tai ota niitä riittävän vakavasti. 

Toimimattomat työn järjestelyt johtavat siihen, että työ kuomittaa työntekijöitä enemmän ja toisaalta työn tuottavuus heikkenee. Työtä pitäsi tarkastella niin, että huonoista työn järjestelyistä ja työtä hidastavista ja haittaavista esteistä pitää päästä eroon. Työprosessien leanaus palvelee kaikkia työntekijöitä. On tärkeää, että työpaikalla vallitsee kehittämisen kulttuuri. Työ on hyvä suunnitella niin, että työntekijän ominaisuudet on huomioitu. Työhön liittyvien epäkohtien korjaamisessa yksittäinen työntekijä voi tehdä paljon, mutta kehittämisvastaisessa ilmapiirissä työntekijän toimintamahdollisuudet ovat todella rajatut. Muutokset mahdollistuvat vasta, kun työyhteisö ja esimiehet sitoutuvat muutoksiin ja yhteistä tahtoa löytyy. Hyvillä työjärjestelyillä työn jälki on hyvää ja työ sujuu.  

Jätä kommentti