Joustava mieli

Psykoterapian keskeisenä tavoitteena on rakentaa joustavaa mieltä. Psykologinen joustavuus kertoo siitä, että voimme tehdä itsellemme merkityksellisen teon epävarmuuden tunteesta huolimatta. Terapiassa tavoitellaan psyykkisen jäykkyyden vähentämistä ja joustavuuden lisäämistä. Nykytaiteilija Omar Victor Diopin Turun taidemuseossa esillä ollut valokuva kuvaa hyvin joustavaa mielenmaisemaa. Hänen keskeinen työväline on omakuva, jossa päähenkilönä esintyy taiteilija itse. 

Psyykkisestä joustavuudesta kertovat ja sitä vahvistavat seuraavat asiat:

  • Minulla on taito olla läsnä tässä hetkessä
  • Pystyn tunnistamaan tärkeät asiat elämässäni
  • Pystyn elämään arvojeni mukaisesti
  • Minä pystyn erottomaan oman mielen tulkintani tosiasioista
  • Tunnistan tunteeni ja ajatukseni ja pystyn hyväksymään vaikeaksi kokemani tunteet
  • Pystyn irrottautumaan mieleni arvioinneista ja näkemään todellisuuden

Psykologinen joustavuus edellyttää, että pystymme keskittymään nykyhetkeen, juuri tähän hetkeen. Olemme pitkälti vapautuneet menneisyden vatvomisesta ja tulevaisuuden murehtimisesta. Murehtiminen ja vatvominen edustavat itsetuntoa nakertavaa käyttäytymistä ja se estää meitä pääsemästä kohti itsellemme tärkeitä asioita. 

Meille on tärkeää olla selvillä siitä, mille asioille haluamme antaa painoarvoa elämässämme. Psykologinen jäykkyys ilmenee usein niin, että meidän on vaikea tunnistaa, mikä on elämässämme ensisijaista. Emme ehkä kykene erottamaan omia arvoja ja muiden odotuksia toisistamme. Mielen joustavuudsta kertoo se, että olemme itse valinneet elämämme suunnan ja samaan aikaan suhtaudumme tavoitteisiimme joustavasti, emme vaatien. 

Mielen joustavuus on sitä, että pyrimme toimimaan arvojemme mukaisesti. Me tunnistamme, milloin käyttäytymisemme ei vastaa arvojamme. Näissä tilanteissa pystymme muuttamaan käyttäytymistämme vastaamaan paremmin arvojamme. 

Psykologista joustavuutta ilmentää sen, että voimme nähdä oman mielemme tuotokset emmekä sekoita niitä tosiasioihin (faktoihin). Me valitsemme itse, mitä teemme, emmekä anna ajatusten johdattaa meitä. Me tunnistamme, etteivät ajatukset ole aina hyviä neuvonantajia. Psykologista jäykkyyttä edustavat arvioivat, vertailevat ja selittävät ajatukset erityisesti silloin, kun ne saavat hyvin vaikutusvaltaisen roolin ja uskomme niitä todeksi. Ajatusten vaikutusvallan vähentäminen on tärkeimpiä opittavia taitoja. 

Psykologista joustavuutta edustaa salliva ja avoin suhde ajatuksiimme. Olemme halukkaita tuntemaan ajatuksiamme ilman pyrkimystä päästä niistä nopeasti eroon, vaikka emme pitäisi tunteistamme tilanteessa. Emme yritä kaikin keinoin kontrolloida tunteitamme. Tunteiden kontrollointi on todella vaikeaa lähes mahdotonta. Meidän olisi hyvä nähdä tunteet eri näkökulmasta niin, että ne ovat tutkimisen arvoisia mielenkiintomme kohteita. Tunteet toimivat viestintuojina tarpeistamme ja arvoistamme ja ne antavat energiaa toimia. 

Meille on tärkeää, että kykenemme suhtautumaan mielemme tuottamiin arviointeihin itsestämme joustavasti. Emme näe negatiivisia tai yltiöpositiivisia arviointeja itsestämme totuuksina siitä, keitä ja millaisia olemme. On tärkeää, että meillä olisi kyky tarkastella itseämme etäämpää itsemyötätuntoa hyödyntäen.  

Itsensä hyväksymisen kannalta on merkityksellistä opetella taitoa tarkastella tapahtumia suoran kokemuksen ja juuri nyt tapahtuvien tapahtumien kautta. Kognitiivisessa terapiassa on nippu harjoitteita taidon harjaannuttamiseksi. Joustava mieli edellyttää pitkäjäntestä harjoittelua samalla tavoin kuin fyysisen kunnon parantaminen edellyttää kovaa treenaamista

 

 

 

Jätä kommentti