ADT, keskittymispulmia

ADT on ilmiö, jossa ihmisen käytösmalli aiheuttaa tarkkaavuuden häiriöitä. Ihmisen tarkkaavaisuus herpaantuu, koska ihminen on elänyt liian pitkään kiireistä elämää. ADT on nykyisen elämäntavan mukanaan tuoma vitsaus. Keskittymiskyky heikkenee, koska keskeytämme itsemme. Yhtä asiaa tehdessämme meidän mieleen tulvii muita asioita, jotka eivät liity työn alla olevaan asiaan. Tehtävästä toiseen hyppiminen on tehotonta ja aivoille raskasta. Tämä aiheuttaa ihmisen toiminnassa sähläystä. Se näkyy virheinä, kuormittumisena, lyhytjänteisyytenä sekä kyvyttömyytenä pysähtyä ja keskittyä.

Ylikuormittunut mieli kertoo siitä, että ajatuksesi ovat aivan muualla kuin nykyhetkessä. Keskittyminen ja tarkkaavaisuus ovat edellytyksillä sille, että pystymme parhaimpaamme ja olemme tehokkaita. Sen takia on tärkeää huomata, että voimme itse arjessamme vaikuttaa omiin tapoihimme. Tavoitteena on valikoida, mihin keskitymme. Aivot tekevät jatkuvasti päätöksiä siitä, mihin huomio kiinnittyy. Tarkkaavaisuuden kohdentuminen voi tapahtua joko automaattisesti tai tietoisesti. Mielen ohjaus on tietoista puuhaa, sillä suunnittelemme elämäämme ja pohdimme tulevia askeleita.  

Ihmisen tietoisuuteen mahtuu vähän asiaa kerralla, sillä aivot eivät voi tehdä montaa asiaa yhtä aikaa. On tärkeää, että voimme keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, emmekä hypi tehtävästä toiseen. Tätä voimme tukea ulkoistamalla muistia eli kirjaamalla asioita ylös ja näin vapauttamalla kapasiteettia tärkeisiin asioihin. Aivojen hyvinvoinnista huolehtiminen on paras tapa saada aivoistaan kaikki irti. Jokainen pienikin teko on askel oikeaan suuntaan. On huomioitava, että uudet tavat vaativat toistoa ja aikaa, sillä muutokset eivät tapahdu hetkessä. Ensimmäinen askel voi olla tekemisen keskeyttäminen, rauhassa istuminen ja hengitykseen keskittyminen. Ihmisen on hyvä mieltää, että tylsien asioiden tekeminen kuten kotitöiden tekeminen luovat usein mahdollisuuden rauhoittumiseen ja palautumiseen. Pyri siis tekemään rauhallisia, tylsiä ja hidastempoisia asioita ja arvosta niitä. 

Ympäristö ja muut olosuhteet on hyvä rauhoittaa niin, että mielellä on vähän mahdollisuuuksia harhautua. Keskeistä on, että koemme hallinnan tunnetta. Työn järjestelyillä voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon keskeytyksiä tulee. Yksinkertaisin uusi toimintamalli on poistaa kiireen tuntua ja se lähtee yksinkertaisesta asiasta eli kiire-sanan jättämisestä kokonaan pois. Sanoissa on voimaa, sillä ne suuntaavat ajatteluamme. 

 

Jätä kommentti