Tulosta tämä sivu

Polyvagaalinen teoria

Polyvagaalinen teoria (Porges) selittää automaattisen hermoston eli ei tahdonalaista toimintaa erityisesti traumaattisissa tilanteissa. Automaattisen hermoston vastavaikuttajina ovat sympaatiinen ja parasympaattinen. Automaattinen hermosto säätelee meidän reaktioita. Se on luotettava tiedonlähde, koska siihen ei voi tietoisesti vaikuttaa. 

Meidän toiminnan tavoitteena on saavuttaa tai pysytellä sietokyvyn ikkunan alueella. Sen ulkopuolella ovat yli- ja alivireystilat. Traumaattiset muistot yhdistyvät ylivireystilaan tai alivireystilaan. Hylätyksi tuleminen on merkittävin traumakokemus. Sietokyvyn ikkuna kuvaa sopivaa vireystilaa, siellä ihminen on turvassaja rauhassa, mutta ei liian turvassa. Tässä olotilassa ihminen löytää tarkoitusen mukaisia toimintoja. Terapiatyöskentleyssä pyritään sietokyvyn ikkunaan ja senhavainnointiin. Turvallinen kiintymissuhde on tärkeintä terapiassakin. Näiden tunteiden säätelykyky vahvistuu. Ihminen pystyy sietämään enemmän vaikeita tunteita, menettämättä toimintakykyä. Eli ihminen pystyy sietämään vaikeampia asioita. 

Sietokyvyn ikkunassa ihminen on parhaimmillaan eli hänellä leikkaa paremmin, oppii parammin, hahmottaa sosiaalisia asioita paremmin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvä kyvyt ovat parempia eli kaikkinensa ihmisen suorituskyky on parhaimmillaan. Mikäli sietokyvyn ikkuna katoaa, menetämme sosiaalista kyvykkyyttä jakaa asioita ja olla vuorovaikutuksessa.

Traumaattinen kokemus voi jakaa meidän persoonallisuuden osiin. Jokainen persoonallisuuden osa yrittää jatkaa elämää niin kuin mitään traumaa ei olisi olemassa eli vaikuttaa ihan normaalilta (ANP). Toiset osat eli emotionaalisen persoonallisuuden osat (EP) kantavat traumaa ja automaattisen hermoston reaktioita. ANP ja EP on kasvaneet erilleen eli dissosioituneet. Terapian tehtävänä on rakentaa ANP ja EP tarinat yhteneväisiksi. Kokonaisen tarinan ymmärtäminen on parantava asia. Siitä seuraa parempi ymmärrys. Asioille pyritään löytämäään yhteyden ja merkitykset, STAY WITH IT- periaate. Se tarkoittaa lupaa ja turvaa olla vaikean asian kanssa. Tavoitteena on palauttaminen sietokyvyn ikkunaan erilaisista vireystiloista.